Sektionschef Arbetsförmedlingen Söderhamn-Bollnäs-Ovanåker

Arbetsbeskrivning

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Varje år sammanför vi på olika sätt tusentals arbetssökande med arbetsgivare som behöver nya medarbetare. Vi har den samlade kunskapen om arbetsmarknaden, branscher och yrken. Som medarbetare hos oss får du, tillsammans med våra ca 13 000 kreativa och professionella medarbetare, vara med och bidra till att öka sysselsättningen och en välfungerande arbetsmarknad. Nu har vi inlett ett viktigt förnyelsearbete mot en modernare myndighet. Är du rätt person att hjälpa oss nå dit vi vill?

Arbetsförmedlingsenheten Söderhamn-Bollnäs-Ovanåker har totalt ca 90 medarbetare. Som sektionschef vill du bidra till att förverkliga Arbetsförmedlingens vision "Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa." Arbetsförmedlingens mål från uppdragsgivarna är bland annat att arbetslösheten ska minska, att matchningen och kontakterna med arbetsgivarna ska öka. Detta tillsammans med strukturförändringar i vårt kundarbete ger stora möjligheter till utveckling och utmaningar i arbetet.

Arbetsförmedlingens mål är att vara navet på arbetsmarknaden. Vi är inte där än, men det strävar vi mot. Är du rätt person att hjälpa oss att nå dit?

Du kommer att ingå i en ledningsgrupp tillsammans med arbetsförmedlingschef där du är en av fyra sektionschefer. Som sektionschef arbetar du med att operativt leda det dagliga arbetet för din sektion. Du kan ta eget ansvar och driver olika frågor inom verksamheten. Du har ansvar för personal, enskilda samtal och rehabilitering. Du ska kunna leda, samordna och följa upp arbetsgruppernas arbete mot uppsatta mål, följa resultaten och ge konstruktiv återkoppling till medarbetare. En viktig uppgift är att ha fokus på utveckling av både verksamhet och medarbetare. Medarbetarna är vår absolut viktigaste resurs! Vi ställer höga krav på ett gott och modigt ledarskap som inspirerar, stöttar och engagerar medarbetare till att utföra ett bra arbete i en positiv och hälsosam arbetsmiljö med fokus på utveckling och lärande, samarbete och arbetsglädje. Som ledare tar du egna initiativ, prioriterar och skapar struktur. Du kommer också att samarbeta med externa intressenter både operativt och mer strategiskt på lång sikt. Du ser vad som gagnar helheten i situationer med många intresseinriktningar och flera parallella uppdrag och projekt. Du har en positiv inställning, engagemang, lust och vilja till att leda och vidareutveckla en verksamhet som befinner sig i kontinuerlig förändring/utveckling.

Chefsrollen är en förtroendeställning. Detta innebär att du som chef ska vara en god företrädare för myndigheten, såväl inom som utom organisationen samt en förebild för medarbetarna. Arbetsförmedlingen är mitt i ett stort förändringsarbete. Det gäller inte minst för ledarskapet. Vi har en tydlig ambition att gå från ett topp- och detaljstyrt ledarskap till ett mer involverande, där vi på ett helt annat sätt än tidigare tar tillvara på medarbetarnas erfarenheter och kompetens. Vi tror att delaktighet skapar större engagemang och att detta är en förutsättning för framgång, trivsel och arbetsglädje.

Som chef inom Arbetsförmedlingen är du en förebild för vår värdegrund, utmanar och ifrågasätter, frigör handlingskraft samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare.

Kvalifikationer:


• Goda kunskaper om arbetsmarknadsfrågor och det arbetsmarknadspolitiska uppdraget.
• Högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt
• Chefserfarenhet eller annan lämplig dokumenterad erfarenhet av ledarskap eller goda vitsord och bedömd lämplig som chef.
• God pedagogisk och analytisk förmåga.
• Intresse och motivation för att leda och utveckla verksamhet och medarbetare.
• Förmåga att driva frågor framåt och åstadkomma resultat
• Förmåga att samarbeta, skapa goda relationer och ha kundfokus
• Förmåga att omsätta uppdrag och mål i konkreta insatser
• Förmåga att prioritera, fatta beslut samt ta ansvar för fattade beslut
• Du ser dig som en god samarbetspartner och kan kombinera ditt operativa ansvar med att jobba för helheten inom Arbetsförmedlingen.
• B-körkort

Övrigt: Tillsvidareanställning med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Heltid med förtroendearbetstid. Provanställning om sex månader tillämpas om du inte redan har en tillsvidareanställning inom myndigheten.

Välkommen med din ansökan märkt med Dnr: Af-2015/302827 senast den 2 juli 2015. Ansök genom att klicka på knappen ”ansök” nedan. Bifoga CV där du beskriver relevant utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet och vad du vill åstadkomma. I urvalsprocessen kommer testning att användas.


Arbetsförmedlingen värnar om en rekrytering fri från diskriminering. Vi anser att olikheter berikar och strävar därför efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi ser även positivt på om du har kunskaper i något av våra minoritetsspråk.

Kontaktpersoner på detta företaget

Frida Biller, Arbetsförmedlingschef
010-487 63 43
Laila  Öhrling, Arbetsförmedlingschef
010-487 42 66
Christine Ekdahl Persson, Arbetsförmedlingschef
010-4871942
Åke Söderqvist, Enhetschef
010-486 96 29
Peter  Andersson, Arbetsförmedlingschef
010-486 84 18
Lena Hertzberg, Arbetsförmedlingschef
010-486 42 43
Pär Netsman, Sektionschef
010-488 01 62
Jeanette Magnusson, sektionschef
010-4866927
Sofia  Karlsson, Arbetsförmedlingschef
010-487 44 04
Ann-Marie Dabergott, Sektionschef
010-4860740

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Arbetsförmedlingen
  • 2 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Individuell lönesättning
  • Heltid/ Ej specificerat

Besöksadress

Kungsgatan 13, ESKILSTUNA 63105 Eskilstuna
None

Postadress

Kungsgatan 13, ESKILSTUNA
Eskilstuna, 63105

Liknande jobb


Sektionschef Integration

Sektionschef Integration

24 mars 2020

Sektionschef Informationssamverkan

Sektionschef Informationssamverkan

18 mars 2020

Sektionschef CRM

Sektionschef CRM

11 mars 2020

19 april 2017