Sektionschef inriktning mot skattebrott

Sektionschef inriktning mot skattebrott

Arbetsbeskrivning

Vill du leda medarbetare och utveckla verksamheten i ett uppdrag som bidrar till samhällsnytta? Som chef i första linjen inom området brottsutredningar har du en viktig roll i vår förändringsresa.

Du är en kommunikativ ledare som är öppen för nytänkande och visar tillit till medarbetarnas förmågor.

Om jobbet
Skatteverket har i uppdrag att utreda, förhindra och förebygga ekonomisk brottslighet inom skatteområdet. För att genomföra uppdraget finns inom Skatteverket en särskild enhet, skattebrottsenheten (SBE), som är en egen verksamhetsgren inom Skatteverket.
Skattebrottsenheten bedriver brottsutredningar, spanings- och underrättelseverksamhet samt Skatteverkets it-forensiska verksamhet.  Skattebrottsenheten har sin verksamhet på tio orter i landet och har totalt ca 250 medarbetare.

Du är chef i första linjen och har verksamhets- och personalansvar för din sektion. Du leder, planerar och följer upp arbetet så att det bedrivs effektivt och kvalitetssäkert. Tillsammans med medarbetarna utvecklar du verksamheten i linje med vår strategiska inriktning, bland annat genom att använda digitaliseringens möjligheter. Du uppmuntrar till samarbete och nytänkande, och skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap som leder till resultat, utveckling och en god arbetsmiljö. Du ingår i enhetens ledningsgrupp, rapporterar till enhetschefen och har tillsammans med övriga chefer ett helhetsansvar för verksamheten.

Som sektionschef hos oss leder och utvecklar du medarbetare och verksamhet i en organisation som bidrar till samhällsnytta. Du har en viktig roll i Skatteverkets förändringsresa och leder medarbetare i en organisation där vi ska visa tillit till varandras förmågor och ge varandra handlingsutrymme. Du utvecklas som ledare och person genom omväxlande och utmanande arbetsuppgifter.

Du är chef för brottsutredningssektion 10 på skattebrottsenheten, storföretagsavdelningen. Sektionen kommer att ha cirka 17 medarbetare placerade i Linköping och Solna.

Brottsutredningssektion 10 i Linköping/ Solna är nyinrättad och i ett uppbyggnadsskede. Med denna roll vill vi öka enhetens förmåga att möta det ökade behov som finns av verksamheten.

Din placering är Solna eller Linköping enligt överenskommelse.

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/omoss/jobbahososs/arbetsplatsenochkollegorna/skatteverketsmedarbetarpolicy.4.5c281c7015abecc2e2010e5b.html.

I det här jobbet ska du:

- kunna kommunicera och samverka både internt och externt
- visa tillit till medarbetarnas förmågor och främja ett aktivt medarbetarskap
- vara stabil och trygg som person och i din arbetsgivarroll
- kunna fatta beslut och driva arbetet mot uppställda mål
- leda utveckling och lärande genom att skapa förutsättningar och engagemang
- ha helhetssyn.

Du ska även ha:

- en avslutad högskoleutbildning inom ekonomi eller juridik alternativt har förvärvat motsvarande kunskaper genom kvalificerat arbete inom brottsutredningsverksamhet som arbetsgivaren bedömer relevant
- aktuell erfarenhet av ledarskap och personalansvar
- körkort.

Det är önskvärt att du har erfarenhet av beskattningsverksamhet inom Skatteverket. Det är även önskvärt om du har erfarenhet av brottsutredningsverksamhet.

Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader. Förordnandet som sektionschef är tidsbegränsat i tre år.

Arbetsuppgifterna är placerade i säkerhetsklass och vi kommer att genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll före beslut om anställning. 

På https://skatteverket.varbi.com/center/tool/position/356989/edit/tab:1/skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vårt uppdrag och inriktning, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverkets uppdrag är att bidra till att säkra finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle och att motverka brottslighet. Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda och ge alla ett bra bemötande. Genom att använda digitaliseringens möjligheter vill vi underlätta för privatpersoner och företag i deras vardag. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Sammanfattning

Liknande jobb


23 januari 2021