Sfi-lärare Jönköping

Sfi-lärare Jönköping

Arbetsbeskrivning

Folkuniversitetets verksamhetsidé handlar om att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Vi är ett icke-vinstdrivande studieförbund som verkar i nära anknytning till universitet och högskolor och är fristående i förhållande till politiska, religiösa och fackliga rörelser.
Folkuniversitetet sfi i Jönköping
Folkuniversitetets uppdrag omfattar kartläggningen av elever inför sfi, undervisning i sfi studieväg 1 och 3 samt sfi studieväg 2 för elever som ännu ej valt yrkesspår. Sfi bedrivs även på Arbetsmarknadsavdelningen (AMA), Tenhults naturbruksgymnasium och öppna förskolor
Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation i sfi/SVA.
Pedagogisk profil och personliga egenskaper
Du har god kunskap om och förståelse för vuxnas lärande. Du trivs med att bygga språkinlärningen runt ett innehåll som är relevant för eleverna. Genom arbete med vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv som en röd tråd i undervisningen skapar du engagemang och intresse för utveckling av både språk och kunskaper. Tillsammans med kollegor och elever kompletterar du traditionella läromedel för mängd- och färdighetsträning med autentiskt material. Studie- och yrkesvägledaren ser du som en resurs att samarbeta med. Du planerar lektioner på ett sätt som fungerar väl med de långa pass som är vardag i sfi och ser betydelsen av att tidigt arbeta fokuserat med elevernas uttal. Digitala verktyg använder du med eftertanke så att de blir faktiska läranderesurser.
Du möter vant vuxenutbildningens krav på flexibilitet och bidrar till arbetslagets gemensamma utveckling. Balansen i arbetet hittar du genom att kombinera dina befintliga kunskaper med nya. Du är lyhörd för hur elevernas lärande utvecklas och är inte rädd för att prata om mindre bra dagar i klassrummet med ledning och kollegor. Problemlösning och kreativitet känns oftast självklart för dig.
Vårt erbjudande
Du blir en del av en idéburen organisation med lång erfarenhet av sfi samt ett djupt kunnande om och genuint intresse för vuxnas lärande. Redan 1965 påbörjade Folkuniversitetet det som kallades försöksverksamhet inom sfi på studieförbund. Genom ett tydligt ramverk för de didaktiska valen upplever du både tydlighet och reellt inflytande. Du får goda möjligheter att fördjupa din pedagogiska kompetens.
Tjänstens omfattning och längd diskuteras och är beroende av hur antalet elever på skolan utvecklas.
För mer information och frågor
Sista ansökningsdag är 221023 men lämna gärna din ansökan tidigare då vi arbetar löpande med processen.
Hanna Josefsson, verksamhetsledare, hanna.josefsson@folkuniversitetet.se, 036-290 64 19.
Facklig representant/kontakt
Lärarförbundet Nicklas Keyser, nicklas.keyser@lr.se, 08-613 25 32
Lärarförbundet kontakt 0770-33 03 03

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Folkuniversitetet
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 28 september 2022
  • Ansök senast: 23 oktober 2022

Postadress

Hospitalgatan 11
NYKÖPING, 61132

Liknande jobb


27 november 2022

25 november 2022

23 november 2022