SGU söker matroser till S/V Ocean Surveyor

SGU söker matroser till S/V Ocean Surveyor

Arbetsbeskrivning

Vill du som erfaren matros bidra till samhällets kunskap om havsbotten och miljöstatus? SGUs fartyg Ocean Surveyor kommer i sommar ut från varv med hypermodern framdrift, navigation och brygga efter drygt ett års ombyggnation. Tillsammans med marina experter kommer du och de andra i besättningen att jobba runt hela Sverige med omväxlande projekt i mycket trevlig arbetsmiljö.
SGU söker två matroser till vårt fartyg Ocean Surveyor. Fartyget används för den marinkarterande verksamheten vid SGU som har till uppdrag att utforska och kartlägga bottenförhållanden omkring Sveriges alla kuster och havsområden samt i insjöarna. Fartyget är utrustat med högspecialiserad teknik i form av avancerade hydroakustiska mätinstrument och sedimentprovtagare. En arbetsbåt, Ugglan transporteras i dävert ombord. Fartyget har labb och labbutrustning ombord. Planer utarbetas också för att i framtiden skaffa ROV och AUV till fartyget. Bemanningen består utav 5 personers säkerhetsbesättning (befälhavare, styrman, teknisk chef och två matroser), fartygskock, fälttekniker och 3 - 6 marina experter, beroende av uppdrag. Fartygets har under ombyggnationen utrustats med dieselelektrisk framdrift förbered för framtida batteridrift, ny bryggutrustning, etc. Ett stort fokus har varit att förbättra och modernisera arbetsmiljön genom att bygga bort eller minska bullerkällor, att öka tillgängligheten och installera ny brandsäkerhetsutrustning.
Fartyget har vinterhamn i Mälaren, Stockholm och där utförs underhåll och förberedelser för sommarhalvårets karteringsuppdrag. Karteringssäsongen förläggs vanligtvis från och med april till och med oktober samt sker vanligtvis i 1:1-system, 14-dagarstörnar.
Arbetsuppgifter
Som matros har du generell däcktjänst vilket innebär löpande underhåll, sjövakt, hantering av vinschar, kranar samt är behjälplig med provtagning, sjösättning och upptagning av mätutrustning. Andra arbetsuppgifter som ingår i tjänsten är ansvar att underhålla och införskaffa provtagningsutrustning tillsammans med de marina experterna. Du kommer även att emellanåt köra arbetsbåten Ugglan vid undersökningar. Under vinterperioden med fartyget upplagt kan du komma att ingå i beredskapsgruppen.
Kompetens
Vi söker dig som har:
Matrosbehörighet. Din matrosbehörighet samt sjötid ska styrkas genom utdrag från Transportstyrelsens register som bifogas ansökan.
Godkänt läkarintyg för sjöfolk.
Basic safety enligt STCW Manila.
B-Körkort.
Svenska är arbetsspråk ombord därför behövs goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Meriterande erfarenheter och kompetens:
Tidigare arbete med provtagningsutrustning, undervattensteknik och vinschar är meriterande.
Fartygsbefäl examen klass VIII.
Svets- och svarvarbeten.

Personliga kvalifikationer
På fartyget har vi ett arbetslag som arbetar tätt tillsammans med överlappande ansvarsområden och expertroller vilket gör att flexibilitet och prestigelöshet är viktigt för tjänsten. Verksamheten inte statiskt då det dagliga arbetet har stor variation. Arbetet ställer höga krav på att du är noggrann samt din samarbets- och kommunikationsförmåga likväl som din förmåga att ta initiativ och vara ansvarstagande.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid där 6 månaders provanställning tillämpas.
Anställningsort: Uppsala
Tjänsten är säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning inklusive registerkontroll kommer att utföras på slutkandidaterna. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning.
Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter.
Vill du veta mer, hör av dig till enhetschef Björn Bergman eller befälhavare Peter Kask och Mathias Nyström växel 018-17 90 00
Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar, telefon 018-17 92 96 för SACO-S och Nelly Aroka, telefon 018- 17 90 28 för ST-geologiska.
Välkommen med din ansökan senast den 2021-04-05. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom, detta sker via vår webbplats. Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om SGU
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Näringsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 290 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se
Diarienummer. 411-529/2021

Sammanfattning

Postadress

Villavägen 18
Uppsala, 75236

Liknande jobb


AFSJÖ/URVAL /MATROS ROPAX

18 oktober 2021

SGU söker matros till S/V Ocean Surveyor

SGU söker matros till S/V Ocean Surveyor

8 oktober 2021

Matros till M/S Aurora

Matros till M/S Aurora

30 september 2021

22 september 2021