Sida söker Löneadministratör

Sida söker Löneadministratör

Arbetsbeskrivning

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom arbete tillsammans med andra aktörer bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling.
Avdelningen för Verksamhetsstöd (VERKSTOD) har till uppdrag att stödja myndigheten i frågor om utvärdering, juridik, upphandling, intern service, intern styrning och kontroll, dokumentation och arkiv samt anti-korruption och dataskydd.
Enheten Dokument, Administration och Resurs (DAR) ansvarar för löneadministration, arkiv- och dokumenthantering (registratur) samt posthantering. Enheten har sin bas i Visby och har för närvarande 24 medarbetare, varav sju är verksamma vid centralarkivet i Stockholm.
Sidas löneadministratörer ger service till samtliga anställda i Stockholm, Visby och Härnösand samt till Sidaanställda placerade på utlandsmyndighet. Vi söker nu en löneadministratör till enheten med placering i Visby. I februari 2024 (prel) avser Sida att ansluta sig till Statens servicecenter och deras lönetjänst
Arbetsuppgifter
· Administrera löner, reseersättningar och andra anställningsförmåner i lönesystemet Palasso
· Ta fram statistik, lämna upplysningar och andra uppgifter inom det personal- och löneadministrativa området
· Internkonsultativt stöd, information och viss utbildning till Sidas chefer och medarbetare avseende lagar, förordningar, avtal och regler inom området
· Medverka i utvecklingsarbete avseende policys, riktlinjer och administrativa rutiner inom området, både inom den egna enheten och ut till övriga avdelningar inom Sida
· Följa upp och kvalitetssäkra rutiner
· Hålla sig uppdaterad gällande lagar och avtal
· Vissa ekonomiska arbetsuppgifter såväl löpande som inför bokslut
Arbetsuppgifterna utförs i öppet kontorslandskap.
Kvalifikationskrav
Utbildning
· Eftergymnasial utbildning eller motsvarande kunskaper inhämtade genom erfarenhet
Språk
· Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och i skrift
Kompetens och arbetslivserfarenhet
· Dokumenterad praktisk erfarenhet av Windows-baserat lönesystem
· Goda IT-systemkunskaper
· Intresse, förmåga och känsla för hantering av siffror
· Mycket stor noggrannhet och hög serviceambition
· God förmåga att arbeta självständigt samt driva och slutföra egen arbetsuppgift
· God förmåga att lära in lagar, regler och processer inom personal- och löneadministration
· God förmåga att rationalisera inom sitt arbetsområde och ta till sig förändringar
· God förmåga att tillämpa och utveckla arbetssätt och metoder inom personal- och löne- administration
· God kommunikativ förmåga och god förmåga att samarbeta med flera parter
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriter
· Erfarenhet av arbete i Palasso lönesystem inkl. egenrapportering
· Erfarenhet av statliga avtal, främst Villkorsavtalen, URA och UVA
· Lönerelaterad ekonomiadministration
· Goda kunskaper i Excel
Övrigt
Befattningen är säkerhetsklassad vilket innebär att du behöver lämna samtycke till registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen ifall du blir erbjuden befattningen.
Anställningsvillkor
Befattningen avser en allmän visstidsanställning tills vidare, dock längst till och med 2023-12-31
Information
Vid kontakt vänligen ange ref.nr 97/22
Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Thomas Küchen 08-698 52 88, Anette Gardell 08-698 54 28 eller Björn Strömberg, 08-698 57 15
Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea och ST inom Sida (kontaktperson: Ulrika Holmström 08-698 57 48).
I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.
Sista ansökningsdag är den 5 april 2022.
Sida strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar därför alla sökande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Dar Visby
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 23 mars 2022
  • Ansök senast: 5 april 2022

Postadress

Visborgsallén 4
Visby, 62150

Liknande jobb


13 mars 2023

Lönekonsult sökes

13 mars 2023

Lönespecialist till Persson Invest Ekonomipartner!

Lönespecialist till Persson Invest Ekonomipartner!

13 mars 2023