Sip-samordnare

Sip-samordnare

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms 13 stadsdelsförvaltningar och omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.Inom stadsdelsförvaltningen arbetar ca 1300 medarbetare, som ansvarar för bland annat äldreomsorg, förskola, socialtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning och stadsmiljö. Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna.Arbetsplatsbeskrivning
Familjeenheten består av 30 medarbetare fördelade på enhetschef, 2 biträdande enhetschefer, mottagningsgrupp, barngrupp, ungdomsgrupp, familjerätt med faderskap, placeringsgrupp som arbetar med familjevård och ensamkommande samt en administrativ assistent.

Ett framgångsrikt förbättringsarbete har bedrivits på familjeenheten under 2020. Enheten kommer under nästa år att fortsätta arbeta med stora utmaningar, bland annat arbete med att förbättra barns delaktighet, och övergång till ett nytt verksamhetssystem. I stadens budget för 2021 betonas vikten av arbete med samordnade individuella planer (SIP) och de tre innerstadsstadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm har intentionen att fortsätta med det framgångsrika arbetet med SIP och BUS-samverkan som genomförts under 2019 och 2020.

Vi söker därför en SIP-samordnare för barn och ungdomsärenden som ska ge metodstöd till medarbetarna, utbilda i SIP-processen. och bistå BUS styrgrupp för Kungsholmen. Norrmalm och Östermalm.

Arbetsbeskrivning

I arbetsuppgifterna ingår förutom praktiskt arbete som mötesledare i komplexa ärenden att leda arbetsgrupper för metodutveckling runt prioriterade målgrupper och att återkommande ge utbildningar i SIP för medarbetare i stadsdelarnas olika verksamheter och att samverka med Region Stockholm, utbildningsförvaltningen och andra aktörer.

Det praktiska arbetet fördelas mellan stadsdelarna, och sip-samordnare rapporterar till styrgruppen som består av enhetscheferna på respektive familjeenhet. Anställningen är förlagd till familjeenheten på Kungsholmen och tjänsten ligger direkt under enhetschef.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har vana av att arbeta i projektform och trivs med en omväxlande arbetssituation. Du måste vara självständig och vara beredd på att komma på och utveckla nya lösningar på utmaningar som uppstår i en föränderlig omvärld. Du bör vara välorienterad i den sociala barnavården och ha erfarenhet av att leda större möten.

Familjeenheten präglas av gemensam lust och vilja till att utveckla arbetet, vi är stolta över det arbete vi gör som innebär en förbättring för de barn och familjer som vi möter.
Om du kan, tycker om och vill vara med att utveckla samarbetet runt barn och ungdomar i utsatta livssituationer, metodstöd och teamkänsla kan du vara rätt person för oss. Som SIP-samordnare ingår en även i ett stadsövergripande nätverk med andra Sip-samordnare.

Tjänsten innebär stora krav på god samverkan och god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
Du kommer att bistå enhetschefen med att utveckla verksamheten och du förväntas ta aktiv del i detta genom deltagande i olika arbetsgrupper och enskilda uppdrag. Vi kommer att fästa stor betydelse vid personlig lämplighet.

Du som söker ska ha socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och goda kunskaper i tillämpning av lagstiftning och rättspraxis samt minst 5 års dokumenterad erfarenhet av socialt arbete.

Det är meriterande om du har:

*erfarenhet av arbete inom Region Stockholm eller inom skolan.
*erfarenhet av utbildning inom och implementering av metoder exempelvis Signs of safety.
*erfarenhet av evidensbaserad praktik
*erfarenhet av arbete med kvalitets- styrning och uppföljning

*Kunskap om den lagstiftning som reglerar SIP samt praktisk erfarenhet av SIP-processen
*God kännedom om utredningsprocessen och vana att handleda medarbetare inom området.

Övrigt

Viss handläggning kan komma att ingå i tjänsten. Tjänstgöring dagtid måndag till fredag, viss tjänstgöring kvällstid kan förekomma. Om förändrade behov runt samverkan inom KNÖ-samarbetet uppstår kan arbetsuppgifter tillkomma eller förändras.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


Socialsekreterare Barn och Unga

Socialsekreterare Barn och Unga

7 maj 2021

Vikarierande socialsekreterare till Kungälvs kommun

Vikarierande socialsekreterare till Kungälvs kommun

7 maj 2021

Socialsekreterare m. barnföljaransvar till Utredningsenheten

Socialsekreterare m. barnföljaransvar till Utredningsenheten

7 maj 2021