Sjukhusgenetiker, vikariat, till Klinisk genetik och Biobank i Lund

Arbetsbeskrivning

Gör skillnad. Varje dag.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vi främjar det regionala näringslivet, kulturen och samarbeten med andra regioner, i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

Medicinsk service stödjer samtliga Region Skånes egna verksamheter och externa vårdgivare. I Medicinsk service ingår divisionerna Labmedicin och IT/MT. Förvaltningen är en nybildad organisation och vi är 1600 medarbetare. Våra arbetsplatser finns i hela Skåne.

Division Labmedicin har sju verksamhetsområden; Arbets- och miljömedicin, Klinisk genetik och Biobank, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk patologi samt Vårdhygien. I division Labmedicin arbetar drygt 1200 medarbetare.

Verksamhetsområde Klinisk genetik och Biobank är en högspecialiserad verksamhet i Lund. Verksamheten inom Klinisk genetik är ackrediterad, inom Biobanken pågår arbete för en certifiering. Vi utför diagnostik av medfödda och förvärvade genetiska avvikelser och tillhandahåller genetisk vägledning samt ansvarar för Region Skånes biobank. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Avdelningen för klinisk genetik vid Lunds universitet.

ARBETSUPPGIFTER
I det dagliga arbetet som sjukhusgenetiker ingår granskning och teknisk bedömning av analyssvar från det molekylärgenetiska och molekylärcytogenetiska laboratoriet samt att bistå med handledning i praktiskt laboratoriearbete och metodologisk felsökning. Metoder inkluderar bland annat PCR-baserade analyser, Southern blot, sekvensering, fragmentanalys, FISH och microarray.

På sikt, kan tekniskt metodansvar inom ett eller flera av verksamhetens processansvarsområden ingå. I detta ingår att planera och leda utveckling och validering av metoder för förbättrad och effektiviserad genetisk diagnostik.

Praktiskt laboratoriearbete samt undervisningsmoment kan förekomma. I det dagliga arbetet samarbetar du främst med biomedicinska analytiker och läkare.

Du bidrar även aktivt till att verksamhetens målsättningar avseende kvalitet och miljö uppnås, vilket bland annat inkluderar kvalitetssäkring av metoder och laborativt arbete, upprättande och upprätthållande av kvalitetsstyrda dokument samt riskbedömningar av kemikalier.

KVALIFIKATIONER
Vi vill att du som söker har adekvat högskoleexamen (till exempel molekylärbiolog eller motsvarande utbildningsnivå). Du har erfarenhet av att planera, leda och utvärdera utvecklings- och valideringsarbete. Vi vill att du även har stor praktisk och teoretisk erfarenhet av laboratoriearbete inom molekylärgenetik, molekylärcytogenetik och/eller cytogenetik.

Du bör ha disputerat inom molekylärbiologi, genetik eller annat relevant naturvetenskapligt ämnesområde eller ha motsvarande dokumenterad kompetens. Det är meriterande med erfarenhet av cell- och vävnadsodling av humant ursprung, erfarenhet av att tolka och bedöma analysresultat samt erfarenhet av genetisk diagnostik vid hematologiska sjukdomar och/eller solida tumörer. Kunskap om organisation och ledning av ett rutinlaboratorium bedöms även det som en merit. Vidare är det meriterande med erfarenhet av kvalitetssäkringsarbete, gärna från en ackrediterad laboratorieverksamhet.

För tjänsten behövs ett noggrant, strukturerat, resultatorienterat, kvalitetsmedvetet och självständigt arbetssätt samt god analytisk och kommunikativ förmåga, såväl i tal som i skrift både på svenska och på engelska. God samarbetsförmåga och flexibilitet krävs. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Kontaktpersoner på detta företaget

Ronny Frick - Enhetschef
046- 17 32 38
Vision, expedition
040-33 10 71
Kommunal
www.kommunal.se
Anna Axmon - Enhetschef (Ring även för fackliga
046- 17 39 60
Monica Kåredal - Labprocessledare och kemist
046- 17 31 92
Mons Lundqvist, områdeschef
046-17 23 27
Carina Berglund, HR-specialist (fackliga frågor)
046-17 31 56
Yvonne Bengtsson, Enhetschef
046-17 34 85
Bengt-Uno Andersson, Vårdförbundet
040-33 19 44
Petra Evenäs - Enhetschef
040-33 28 94

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Region Skåne, Medicinsk service, labmedicin KRISTIANSTAD
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Heltid. Arbetstid: måndag-fredag, 08:00-16.30. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde snarast efter överenskommelse. Vikariatet pågår till och med 2015-03-31 med möjlighet till förlängning.
  • Publicerat: 1 april 2014

Besöksadress

Västra Storgatan 12 KRISTIANSTAD
None

Postadress

Skånehuset i Kristianstad, J A Hedlunds väg
KRISTIANSTAD, 29189

Liknande jobb


21 augusti 2020

2 juli 2020

Postdoktor inom cancersystembiologi

Postdoktor inom cancersystembiologi

5 juni 2020

11 maj 2020