Skolbibliotekarie

Skolbibliotekarie

Arbetsbeskrivning

Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder en mångfald av utbildningar. Våra skolor kännetecknas av trygghet och en inkluderande miljö. Vi ligger långt fram i utvecklingen och kombinerar IT med modern pedagogik. Tillsammans skapar detta fler möjligheter för dig - och din framtid.

Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås. Vi har ca 4000 studerande och 600 medarbetare fördelat över våra fem skolor.


Jenny Nyströmsskolan är en av gymnasieskolorna i Kalmarsunds gymnasieförbund och har drygt 900 elever fördelade på sex olika nationella program och fem introduktionsprogram. Inom Jenny Nyströmsskolan finns också en gymnasiesärskola. Vi är en framåtsträvande skola med ett öppet klimat som tror på såväl dig som lärare som på våra elever.ARBETSUPPGIFTER
Vi erbjuder dig ett kreativt och utvecklande arbete i en dynamisk lärandemiljö, med stor frihet att forma, planera och utveckla biblioteksverksamheten tillsammans med din närmsta kollega. Du kommer att jobba såväl självständigt som utåtriktat och fungera som en viktig pedagogisk resurs på skolan, där du jobbar nära skolans lärare och ingår i skolans arbetslag. Du kommer också att samarbeta med de andra fyra bibliotekarierna inom organisationen, genom nätverksträffar, erfarenhetsutbyten och verksamhetsutveckling.

En grundläggande arbetsuppgift är att stötta och handleda elever och lärare i deras dagliga arbete. I detta ingår litteratur- och informationsförmedling, läsfrämjande arbete och medieförsörjning. Ett av bibliotekariernas viktigaste uppdrag är att utveckla elevernas medie- och informationskunnighet (MIK) genom att aktivt stödja lärare och delta i undervisningen inom exempelvis informationssökning, källkritik och upphovsrätt. Du förväntas även omvärldsbevaka inom dessa områden.

Du kommer delta i olika utvecklings- och samarbetsprojekt tillsammans med skolornas pedagogiska personal i syfte att stödja och stärka elevernas måluppfyllelse. Utöver detta förekommer andra sedvanliga bibliotekarieuppgifter.


KVALIFIKATIONER
• Examen i biblioteks- och informationsvetenskap, eller likvärdig utbildning.
• Besitter god digital kompetens och har goda kunskaper i handledning och undervisning i informationsfärdighet.
• Pedagogisk utbildning, erfarenhet av pedagogiskt arbete är meriterande

ÖVRIGT
Före erbjudande om
anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister för arbete inom skola uppvisas.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av övertalig personal eller att erforderliga politiska beslut fattas.

Läs gärna mer om Kalmarsunds gymnasieförbund på vår hemsida www.gyf.se.
Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss vänligt men bestämt samtal från försäljare av ytterligare platsannonser eller rekryteringstjänster.

Sammanfattning

Liknande jobb


Bibliotekarie/bibliotekspedagog

Bibliotekarie/bibliotekspedagog

1 juli 2020

Skolbibliotekarie

1 juli 2020

Bibliotekarie

Bibliotekarie

30 juni 2020