Skolbibliotekarie till Int. Engelska Skolan Årsta

Skolbibliotekarie till Int. Engelska Skolan Årsta

Arbetsbeskrivning

Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 39 schools and around 28,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.


More about the company and its schools can be found at www.engelska.se


Librarian for Internationella Engelska Skolan Årsta

IES Årsta is a Grade 4-9 compulsory school in the inner city suburb of Årsta, Stockholm. We have a diverse group of 768 students from across the Stockholm region and we teach 44 different mother tongue languages for our students.

We are now recruiting for a qualified School Librarian.

Role Purpose 

You will be responsible for developing and running the school library. You will facilitate and encourage the use of the library as an important school resource for students.

Responsibilities include but are not limited to:

- Stock the library with age appropriate reading material for students
- Manage the Library budget
- Managing the book loans system 
- Develop and implement library rules for students to follow to ensure it is quiet and calm environment 
- Coordinate with subject teachers to ensure the library is a relevant and important resource for students
- Develop, in line with the needs of all academic subjects, the critical analysis and evaluation of sources both online and in print
- Promote and ensure the library is well used throughout student breaks as well as before and after school
- Educating  the students about IESÅ plagiarism policy and research skills
- Facilitate and teach reading lessons and liaises with Swedish and English department

In addition to the above, the Librarian communicates effectively with all staff, teachers and administrators to ensure that the above outlined tasks are performed in a satisfactory way.

Bibliotekarie - Internationella Engelska Skolan Årsta

IES Årsta är en årskurs 4-9-skola i närförorten Årsta i Stockholm. Vi har en diversifierad elevgrupp med totalt 768 elever från hela regionen. Vi har undervisning i 44 olika modersmål.

Vi rekryterar nu en behörig skolbibliotekarie. 

Arbetsrollen

Du kommer ha ansvar att utveckla och driva skolans bibliotek. Du arbetar med at understödja och uppmuntra lärande i biblioteket som en viktig resurs för alla elever på skolan.

I rollen ingår exempelvis:

- Att köpa in lämplig litteratur till biblioteket, såväl fack- som skönlitteratur, och ansvara för gallringsprocessen
- Budgetansvar för biblioteket
- Administrera bibliotekets lånesystem 
- Utveckla och implementera låneregler för bibliotekets besökare och se till att en lugn och trygg lärandemiljö upprätthålls i biblioteket 
- Samarbeta med ämneslärare för att fylla biblioteket med litteratur som passar in undervisningen
- Utveckla tillsammans med de olika ämnesgrupperna ett förhållningssätt till att kritiskt analysera och granska källor
- Göra biblioteket synligt och göra det till en användarvänlig och rofylld plats under raster samt före- och efter skoltid
- Leda utbildning av vår placeringspolicy och pålitlig faktainsamling 
- Tillgodose behov av och leda “läslektioner” i samarbete med svenska och engelska department

Utöver detta förväntas du ha kontakt med övrig personal samt elever för att göra biblioteket till en synlig och välkomnande plats på skolan.

Kontaktpersoner på detta företaget

Julian Dent
0732007137
Julian Dent

Julian Dent
0732007137
Suzanne Gavin
0709706259

Sammanfattning

Besöksadress

Sköntorpsvägen 27
Årsta

Postadress

Sköntorpsvägen 31
Årsta, 12053

Liknande jobb


Skolbibliotekarie

Skolbibliotekarie

20 september 2021

15 september 2021

Skolbibliotekarie Vifolkaskolan F-6 och 7-9

14 september 2021

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor söker bibliotekarie

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor söker bibliotekarie

14 september 2021