Skolläkare Stockholms stad, vikariat (2 jobb)

Skolläkare Stockholms stad, vikariat (2 jobb)

Arbetsbeskrivning

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Som skolläkare på Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad är du anställd på Enheten för Elevhälsa/Elevhälsans medicinska insats (EMI).

Arbetet som skolläkare bedrivs på stadens grund- och gymnasieskolor samt särskolor.
Inom Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad finns Avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa som har till uppgift att på olika sätt stödja stadens skolor i arbetet med att främja och underlätta elevernas lärande, utveckling och hälsa. På Avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa finns Enheten för elevhälsa. Enheten arbetar med stöd till rektorer och elevhälsoteam, elevhälsans professioner och ledning av elevhälsans arbete under hälso- och sjukvårdslagen. Här arbetar verksamhetschefer för EMI, samordnande skolsköterskor, medicinskt ledningsansvarig skolläkare, psykologer, systemförvaltare för Prorenata, specialpedagoger, skolkurator samt studie- och yrkesvägledare.

Arbetsbeskrivning
Skolläkarens uppgift är att i samarbete med skolsköterskan arbeta förebyggande och hälsofrämjande med syfte att stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Arbetet sker både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Skolläkaren träffar alla elever i åk 1 samt vid behov elever i alla åldrar för bedömning och ställningstagande bl.a. avseende behov av remiss för utredning av medicinska och psykiatriska tillstånd samt utvecklingsavvikelser/funktionsvariationer. Arbetet är rörligt och som skolläkare har du ansvar för flera skolor. Som ny skolläkare erbjuds du handledning och en mentor. I uppdraget ingår även att samarbeta tvärprofessionellt med andra professioner inom elevhälsan.

Kvalifikationer
Legitimerad läkare med specialistutbildning i barn- och ungdomsmedicin, allmänmedicin, barn- och ungdomspsykiatri och/eller skolhälsovård. Erfarenhet av arbete som skolläkare samt
Folkhälsovetenskaplig utbildning och/eller erfarenhet av vetenskapligt arbete/forskning är meriterande.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av och vilja att arbeta i team och god samarbetsförmåga. 

De två tjänsterna är tidsbegränsade vikariat 230821-240818, med anledning av tjänstledighet. Möjlighet finns till fast anställning efter att vikariatet gått ut.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


17 juni 2024

Allmänspecialist sökes till Västmanland!

Allmänspecialist sökes till Västmanland!

17 juni 2024