Skollogoped

Skollogoped

Arbetsbeskrivning

Vad erbjuder vi dig?
I centrala barn- och elevstödsenhetens verksamhet ingår psykologer, skolläkare, skolsköterskor, logopeder och specialpedagoger.

Hos oss får du, tillsammans med dina kollegor, möjlighet att utföra ett viktigt och stimulerande arbete.

Tjänsten innebär att du är anställd inom den centrala barn- och elevstödsenheten med huvudsaklig placering på Jacobsskolans introduktionsprogram (IM). På skolan finns elever med varierad skolbakgrund, som ännu inte är behöriga för nationella program. Utifrån elevernas förkunskaper och behov är du ett stöd för de undervisande lärarna vad gäller att tillgängliggöra undervisningen och utveckla didaktiken utifrån ett språkligt perspektiv.

Som skollogoped kommer du att ha en viktig roll i skolans utvecklingsarbete vad gäller måluppfyllelse och att eleverna så fort som möjligt kommer vidare till annan utbildning. Du kommer att vara en del av IMs elevhälsoteam och ha ett nära samarbete med IM programmens specialpedagog.

Du förväntas också ge stöd till elever på grupp- och individnivå som en extra anpassning eller ett särskilt stöd.

Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad logoped och har erfarenhet av att arbeta i skolan på grupp- och individnivå. Du behöver ha erfarenhet av språkutvecklande arbete i skolan då vi önskar tillföra kompetens inom områden som språkförståelse, språkproduktion samt läs- och skrivinlärning.

Erfarenhet av att genomföra och dokumentera pedagogiska kartläggningar och utredningar med frågeställning kring språk och kommunikation är meriterande. Kompetens kring alternativa/tekniska verktyg för att främja tillgänglighet i undervisning och inlärning anses även det meriterande.

Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår https://www.hassleholm.se/intranet/startsida---intranat/ledning-och-styrning/vardegrund/medarbetar--och-ledarpolicy.html

Övrigt
Utdrag ut polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning.

Om oss
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, särskola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och personal lyckas. Vår gemensamma vision är: Alla ska få bli sitt bästa.

Centrala barn- och elevstödsenheten (CEBE) är en del av barn- och elevhälsoarbetet på alla kommunala förskolor och skolor i Hässleholms kommun. Vårt uppdrag är att gemensamt med förskola och skola främja och stödja barns och elevers utveckling mot utbildningens mål samt att förebygga ohälsa och hinder för lärande.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Våra medarbetare skapar kvalité som syns, visar respekt för individen och sätter medborgaren i fokus.

Välkommen att bli en av oss!

Sammanfattning

Liknande jobb


7 maj 2021

5 maj 2021

Vi söker logoped med särskilt uppdrag i förskolan

4 maj 2021