Skolpsykolog

Arbetsbeskrivning

Varje dag går cirka 1700 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.

I Östhammars kommun finns 12 grundskolor, 13 förskolor, två gymnasieskolor, pedagogisk omsorg, en öppen förskola, grundsärskola och kulturskola. Vårt mål är att 100 % av våra barn och elever får goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar i en allt tuffare omvärld. För de flesta elever går det som på räls. Flertalet elever klarar sin skolgång med lite extra stöd från sina lärare, och några elever behöver mer stöd och stimulans för att klara sin utbildning - med godkända betyg i alla ämnen.

Alla skolor har tillgång till elevhälsa. I varje tätort finns det ett elevhälsoteam bestående av kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och ibland också speciallärare. Skolläkare, logoped och psykolog finns också att avropa för teamen vid behov. Tillsammans arbetar vi för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling genom att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa för alla barn och elever. Vi söker nu dig som vill ansluta dig till vårt team för att stödja barn och unga i deras lärande och utveckling.

ARBETSUPPGIFTER
Som skolpsykolog hos oss är du en nyckelfigur i att skapa och bedriva en förebyggande och stödjande verksamhet kring barn i förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. Du blir en viktig aktör i att utforma insatser utifrån en helhetsbedömning av barn och elever.

Arbetet innebär dels att ge handledning, utföra konsultationer, samt att genomföra utredningar. Det innebär också att vara ett stöd till barn, elever, föräldrar, arbetslag eller enskilda lärare. Du får även vara med och ge strategiskt stöd till skolledare och skolutvecklare. Genom jobbet kommer du att få samverka med övrig elevhälsopersonal och olika samarbetspartners, till exempel socialtjänsten, habiliteringen och BUP.

I uppdraget har du möjlighet till kontinuerlig handledning, fortbildning och erfarenhetsbyte.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Det är en fördel om du har tidigare arbetat i team och har körkort för att kunna transportera dig mellan de olika skolorna.

Som person är du engagerad och professionell och tar självständigt ansvar för ditt arbete. Vi tror också att du kännetecknas av din vilja att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter, och av att samarbeta och få andra människor att växa. Genom din hyhördhet skapar du förtroende och goda relationer.

ÖVRIGT
Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning.

När du söker jobb hos oss ber vi dig söka digitalt för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan digitalt kan du skicka din ansökan mörkt med referensnummer till:

Östhammars kommun
Lednings- och verksamhetsstöd/HR
Box 66
742 21 Östhammar

Kontaktpersoner på detta företaget

Inga-Lill Ericsson
070-248 42 48
Katarina Holmén
070-355 55 82
Hans Johansson
070-738 14 88
Lisbeth Bodén
0173-861 63
Nils Cidh
0173-860 00 vx
Inga-Lill Ericsson

Michael Greifeneder
0173-858 06 alt. 070-270 52 90
Terhi Bohlin
0173-85 804 alt. 070-536 50 20
Lotta Pettersson
070-748 14 07
Sara Godin
070-208 33 02

Sammanfattning

Besöksadress

74221 Östhammar
None

Postadress

Box 66
Östhammar, 74221

Liknande jobb


Skolpsykolog till Nyköpings kommun

Skolpsykolog till Nyköpings kommun

19 oktober 2020

Skolpsykolog till grundskoleförvaltningen - utbildningsområde 1

Skolpsykolog till grundskoleförvaltningen - utbildningsområde 1

19 oktober 2020