Skolpsykolog

Skolpsykolog

Arbetsbeskrivning

Om arbetsplatsen
Elevhälsan är en egen enhet inom Vänersborgs kommuns Barn- och utbildningsförvaltning.

Inom enheten Elevhälsan arbetar ca 40 medarbetare representerade av bland annat psykologer, specialpedagoger, skolsköterskor, läkare, kuratorer, logopeder samt tjänster inriktade på samverkan. Vi arbetar med fokus på det förebyggande och främjande arbetet i syfte att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling.

Du ingår i en grupp om sex psykologer och har din arbetsplats centralt placerad hos Elevhälsan. Du kommer att ingå i två eller tre elevhälsoteam på olika skolenheter runt om i kommunen. Elevhälsoteamen fungerar som ett stöd till rektor i elevhälsoarbetet. Det finns också en halvtid psykologtjänst riktad mot förskola. I elevhälsoteamen ingår bland annat skolsköterska, specialpedagog, logoped och kurator. Elevhälsans roll ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsans medverkan är viktig när det gäller generella frågor elevernas arbetsmiljö och värdegrund. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I det individuellt inriktade arbetet har Elevhälsan därför ett särskilt ansvar för att röja undan hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Arbetsuppgifter
Centralt i arbetet som psykolog är att i olika sammanhang omsätta psykologisk kunskap till praktisk nytta tillsammans med pedagoger och andra yrkesgrupper. Samverkan med andra aktörer såsom BUP och socialtjänst är ett viktigt inslag i arbetet. Psykologen har en etablerad roll inom elevhälsoarbetet och psykologens kompetens är en viktig kugge i det tvärprofessionella arbetet.

De konkreta arbetsuppgifterna är varierande och innefattar utöver arbetet i elevhälsoteamet bland annat: - konsultativt stöd till pedagoger och andra yrkesgrupper kring bland annat inlärningssvårigheter, problemskapande beteenden och grupputveckling, - utredningar och bedömningar, - utbildningsinsatser, - deltagande i förvaltningens och enheternas systematiska kvalitetsarbete. Vi arbetar ständigt med att utveckla arbetsformerna för att Elevhälsan ska bli mer involverade i tidigt skede kring extra anpassningar för elever i behov av stöd. Inom psykologgruppen arbetar vi med gemensamt metodstöd för att öka likvärdighet och systematik inom och mellan enheter. Psykologgruppen arbetar också med att göra lågaffektivt bemötande och samarbetsbaserad problemlösning till arbetssätt som ska genomsyra verksamheterna generellt. Psykologgruppen får regelbunden extern handledning och har regelbundna träffar inom sin kategori.

Kvalifikationer
Legitimerad psykolog

Erfarenhet av att arbeta med barn och unga är meriterande.

B-körkort är önskvärt. Intervjuer sker fortlöpande.

Övrigt

Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet


Olika är normen! Hos oss är mångfald positivt, alla är vi olika och det är en tillgång. Vi arbetar även aktivt med att skapa ett hållbart arbetsliv och därför har vi rökfri arbetstid på alla våra arbetsplatser.


Kommunen nyttjar vår tids möjligheter att ge nya medarbetare en introduktion direkt vid start! Är du nyfiken på att prova introduktionen redan nu och få veta mer om hur vi arbetar i Vänersborgs kommun? http://introduktion.vanersborg.se/ genom att välja avsnitt och skriv in ditt namn för att få ett diplom efter genomförd introduktion. Ditt namn registreras ingenstans.


Är du nyfiken på att veta mer om oss som arbetsgivare och vilka förmåner vi erbjuder - surfa in på vår sida https://www.vanersborg.se/jobb.

Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du http://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/lediga-jobb-pa-kommunen/fackliga-organisationer.html

Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling.

Sammanfattning

Liknande jobb


22 oktober 2021

Skolpsykolog till Hammarkullen

Skolpsykolog till Hammarkullen

22 oktober 2021

Skolpsykolog

Skolpsykolog

21 oktober 2021

20 oktober 2021