Skolpsykolog till Johannes skola

Skolpsykolog till Johannes skola

Arbetsbeskrivning

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Här lägger du in en beskrivning av arbetsplatsen och specificera geografisk placering.

Lägg till länk till skolan. http://skolan.stockholm.se

Arbetsbeskrivning
Du kommer i rollen som skolpsykolog vara en viktig del i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor och övriga professioner. Elevhälsoteamets huvudsakliga uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att skapa en skolmiljö som är bra för elevernas lärande, utveckling och hälsa. Som skolpsykolog och en av elevhälsans professioner förväntas du tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.

På rektorns uppdrag genomför du psykologiska utredningar, diagnostik och bedömningar av elever, grupper och organisation. Du bidrar med kunskap om psykiska besvär, till exempel ångest och depression, samt med stödjande samtal till elever och konsultativa insatser till vårdnadshavare och pedagoger. Du bidrar även med psykologisk kunskap kring skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling, till exempel genom utbildning kring psykisk hälsa och ohälsa. Utöver den direkta elevkontakten ansvarar du även för att handleda och ge konsultation till skolans personal i frågor där psykologisk kompetens är nödvändig.

Du bistår med din kompetens vid konfliktlösning och skolans kris- och katastrofhantering och ger handledning och stöd till skolledningen i frågor som rör organisation, grupper, resurser och hantering av enskilda elevärenden.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och har kunskap och erfarenhet av att arbeta med barn.

För att lyckas i rollen som skolpsykolog krävs det att du är har en mycket god analytisk förmåga, tar egna initiativ och tillämpar ett evidensbaserat och systematiskt arbetssätt. Du kan arbeta självständigt såväl som tillsammans med kollegor, elever och vårdnadshavare. Du är relationsskapande och förtroendeingivande.

Du bidrar med struktur, problemanalys och helhetssyn i det salutogena elevhälsoarbete, samt har god kännedom om skolans organisation och styrdokument. Du har god insyn i grupprocesser och kan hantera kris och konflikter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Som psykolog hos oss är du en av drygt 40 kunniga psykologer som arbetar inom Stockholms stads skolor.

Din anställning är placerad på skolan medan verksamhetschef och medicinskt ledningsansvar för den del av ditt arbete som lyder under Hälso- och sjukvårdslagen, liksom professionsstöd till dig som psykolog, organiseras centralt. Detta i form av processer och rutiner som stöd för psykologens arbete samt gemensam kompetensutveckling, handledning och professionellt kunskapsutbyte.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Kontaktpersoner på detta företaget

Rosa-Lill Johansson
0850834602
Annica Pinton
0850841515
Åsa Darby
0850821640
Åsa Bölin
0850832772
Anette Madsen
0850832770
Gunilla Dahl, Rekryteringskonsult
08-508 11 738, gunilla.hr.dahl@stockholm.se
Bengt Axelsson, Biträdande rektor
bengt.axelsson@stockholm.se
Malin Bergalw
0768-251509, 08-50843363
Cecilia Grahn, Biträdande rektor
08-508 42 763, cecilia.grahn@stockholm.se
Sara Wickert
08-50841715

Sammanfattning

Besöksadress

Glanshammarsgatan 11-15
None

Postadress

Glanshammarsgatan 11-15
Bandhagen, 12470

Liknande jobb


Skolpsykolog

23 juni 2022

Skolpsykolog till Kramfors kommun

Skolpsykolog till Kramfors kommun

23 juni 2022

22 juni 2022