Skolsköterska Frödingskolan

Skolsköterska Frödingskolan

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt.
Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om hållbar tillväxt och god livskvalitet. Kom och väx med oss!

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.

Frödingskolan är en grundskola med årskurserna 4-9 med c:a 280 elever. Skolan ligger på Kronoparken c:a 7 km öster om Karlstads centrum. Några hundra meter bort finns den F-3 skola där den allra största delen av våra elever kommer från och inom området finns ett tätt samarbete mellan grundskolor och förskolor då vi arbetar med ett 1-16 årsperspektiv på barnets utveckling. I Karlstads kommun finns ett nätverk för alla skolsköterskor och genom nätverket ingår alla skolsköterskor i Värmlands län i ett länsnätverk vilket är unikt i Sverige.


ARBETSUPPGIFTER
• Ansvar för att genomföra elevhälsans medicinska insats (vaccinationer, hälsobesök, skolläkarmottagning mm) i enlighet med gällande riktlinjer
• Delta i elevhälsoteamet vars uppgift är att säkerställa alla elevers rätt till en likvärdig och tillgänglig utbildning av god kvalitet. I teamets tvärprofessionella arbete svarar du för de medicinska och hälsovetenskapliga perspektiven.
• Främjande och förebyggande arbete som t.ex. utbildningsinsatser riktade mot personal, vårdnadshavare och elever
• Samverkan med andra instanser som primärvård, socialtjänst, habilitering och BUP
• En mindre del av tjänsten utförs inom den grundsärskola och träningsskola som finns i samma lokaler

KVALIFIKATIONER
• Legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning som distrikts-, barnsjuk- och/eller skolsköterska
• God förmåga att självständigt organisera, prioritera och dokumentera sjuksköterskearbete enligt gällande riktlinjer
• God förmåga att bemöta barn, vårdnadshavare och kollegor med öppenhet och respekt
• God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift

Meriterande:
• Arbete som skolsköterska eller annat hälsofrämjande arbete med barn och unga
• Arbete i tvärprofessionella team
• Arbete i områden med hög kulturell mångfald
• Erfarenhet av att delta i utbildningsinsatser
• Arbete i journalsystemet PMO

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner på detta företaget

Johanne Lihv
054-540 32 40
Elise Olausson
054-540 32 41
Ylva Winther
054-540 34 32
Lärarnas Riksförbund
054-540 47 55
Lärarförbundet
054-21 84 45
Mikael Nilsson Rektor
054-540 33 98
Ann-Margret Eliasson
054-540 29 75
Audun Lyngstad
054-540 29 82
Ulf Eriksson
054-540 29 76
Lärarförbundet

Sammanfattning

Besöksadress

Karolinen, Våxnäsgatan 10 65184 Karlstad
None

Postadress

Stadshuset, Drottninggatan 32
Karlstad, 65184

Liknande jobb


Skolsköterska 75%

25 mars 2021

School Nurse

School Nurse

25 mars 2021

Skolsköterska

Skolsköterska

24 mars 2021

Skolsköterska

Skolsköterska

24 mars 2021