Skolsköterska - Östervångsskolan, Lund

Arbetsbeskrivning

Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning – oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb


Verksamhetsområdet Specialskola omfattar myndighetens samtliga regionala och nationella specialskolor som är 10 till antalet och finns från Lund i söder till Umeå i norr. Utöver skolorna innehåller verksamhetsområdet även en skolstödsenhet, en skolutvecklingsenhet och en Hälso- och sjukvårdsenhet.
Vill du vara med och göra skillnad för barn och unga i våra specialskolor? Vill du arbeta med förebyggande insatser som främjar elevernas hälsa och utveckling för att hjälpa eleverna att nå sina utbildningsmål? Vill du ha ett varierande och meningsfullt arbete? Då kan det här vara ett uppdrag för dig! Elevhälsans medicinska insats (EMI) inom SPSM är en del av myndighetens samlade elevhälsa och arbetar främst förebyggande och främjande.
Vi söker en skolsköterska till Hälso- och sjukvårdsenheten med placering på Östervångskolan i Lund där det för närvarande går drygt 100 elever. Östervångskolan är en statlig specialskola för elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Skolan har tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö med elever från förskoleklass till årskurs 10.
Hälso- och sjukvårdsenheten samlar all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal på våra tio specialskolor. För närvarande är 26 medarbetare anställda på enheten såsom skolpsykolog, logoped, skolläkare, skolsköterska och fysioterapeut. Merparten av medarbetarna är placerade i våra skolors elevhälsoteam vars arbete leds av respektive skolas rektor.


ARBETSUPPGIFTER
Befattningen som skolsköterska innebär ett hälsofrämjande och förebyggande arbete enligt basprogram, skollagen och socialstyrelsens riktlinjer för EMI. Du arbetar nära dina kollegor i teamet, elevnära med förebyggande aktiviteter som planeras gemensamt i vår elevhälsoplan. Du har hälsobesök för att öka elevernas kunskap och medvetenhet om risk- och friskfaktorer och hur de påverkar hälsan. EMI ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
Arbetet omfattar bland annat hälsokontroller, hälsosamtal, vaccinationer, enklare sjukvårdsinsatser och samarbete med interna och externa aktörer.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har specialistutbildning som skolsköterska, distriktsköterska eller barnsjuksköterska.

Det är viktigt att du har;
• intresse för barn med funktionsnedsättning hörselnedsättning
• kunskap om hälso- och sjukvårdslagen samt vägledningen för elevhälsan
• dokumentationsvana
• erfarenhet att samarbeta i team med andra yrkeskategorier

Det är viktigt att du är införstådd med att för att tjänsten kräver att man kan kommunicera med teckenspråk. Om du inte kan det innan behöver du delta på utbildning för att lära dig detta. Denna utbildning tillhandahålls av arbetsgivaren men du behöver bidra med intresse och engagemang
Det är meriterande om du:
• har erfarenhet i yrket som skolsköterska
• har erfarenhet av att arbeta med barn med dövhet eller hörselnedsättning
• kan teckenspråk

Vi söker dig som tycker om att arbeta i team och är lösningsfokuserad.
Du ska vara självständig och flexibel i din roll som skolsköterska.
Vi ser gärna att du har lätt för att samarbeta.


ÖVRIGT
Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten. Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

Liknande jobb


4 december 2020

Skolsköterska till elevhälsan

Skolsköterska till elevhälsan

4 december 2020

4 december 2020