Skolsköterska till Bollnäs kommun

Skolsköterska till Bollnäs kommun

Arbetsbeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen i Bollnäs kommun ansvarar för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola. I dagsläget ansvarar vi för totalt 17 kommunala förskolor och 9 grundskolor.Våra värdeord är: Modiga, Medskapande, Förtroende och Professionell. För oss är det därför av vikt att du som medarbetare har en stimulerande och trygg arbetsmiljö med hög delaktighet och goda utvecklingsmöjligheter.Vi ser fram emot att ha med just dig på vår resa för att säkerställa ett jämställt samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro. Välkommen till oss – och välkommen med din ansökan!Beskrivning
Nu söker vi en skolsköterska till Bollnäs kommuns samlade elevhälsa.

Tjänsten avser en tillsvidareanställning med omfattning 100%. Tillträde sker efter överenskommelse.

Som skolsköterska har du din placering på en eller flera skolor. Skolsköterskegruppen arbetar i team och samarbetar på skolorna inom och mellan teamen.

I den samlade elevhälsan ingår, utöver skolsköterskor, skolkuratorer, skolläkare, skolpsykologer, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare och skolbibliotekarie. Elevhälsan verkar främjande, förebyggande och åtgärdande för att undanröja hinder och stödja elevernas hälsa och utveckling mot läroplanens mål.

Arbetsuppgifter
Som skolsköterska ansvarar du för att genomföra kontinuerliga hälsobesök och hälsosamtal enligt basprogrammet samt vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Elevhälsans medicinska del arbetar för att minimera risken att elever av hälsoskäl, både fysiska och psykiska, hindras i sin utveckling. Tillsammans med den övriga elevhälsan och skolpersonalen verkar vi för att barn med särskilda svårigheter och behov får det stöd de behöver till en bra skolgång. Vi medverkar även till att grundlägga sunda levnadsvanor.

Vidare ingår enklare sjukvårdsinsatser, konsultation samt rådgivning och stöd i medicinska frågor utifrån elevens, vårdnadshavares och skolans behov. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam. All dokumentation sker i journalsystemet PMO.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning i Skolsköterskeprogrammet alternativt Öppen hälso- och sjukvård eller Hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Du ska ha god förmåga att samarbeta med både barn och vuxna. Körkort krävs då arbetet innebär resor inom kommunen.

Vi kommer att tillämpa löpande urval, så vänta inte med att söka!

Om Bollnäs kommun

Vi anställda på Bollnäs kommun arbetar med det som är viktigt på riktigt – och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 27 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.


Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland!

Sammanfattning

Liknande jobb


Skolsköterska

Skolsköterska

29 juni 2022

Skolsköterska / School Nurse - Vikariat

Skolsköterska / School Nurse - Vikariat

29 juni 2022

Skolsköterska

Skolsköterska

28 juni 2022

Nyköpings högstadium, Alpha söker skolsköterska

Nyköpings högstadium, Alpha söker skolsköterska

28 juni 2022