skolsköterska till central elevhälsa

skolsköterska till central elevhälsa

Arbetsbeskrivning

Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!


Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.

För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola.
Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan.


Elevhälsan verkar för att alla barn ska mötas i en förskola och skola som främjar hälsa, lärande och trygghet.

Vi samverkar med föräldrar och skolans personal för att skapa goda förutsättningar för dig som elev när du är i behov av stöd.

Elevhälsan kan ge råd och stöd i:
- Medicinska frågor
- Pedagogiska frågor
- Psykologiska frågor
- Sociala frågor
- Tal- och språkpedagogiska frågor
ARBETSUPPGIFTER
Du arbetar elevnära på både grupp- och individnivå. I arbetet som skolsköterska ingår bl.a att genomföra hälsosamtal, vaccinationer och förberedelser av journalarbete och kontakt med myndigheter.
Du kommer arbeta utifrån de styrdokument som finns i Hälso-och sjukvårdslagen, Skollagen och Socialstyrelsens riktlinjer. Som skolsköterska är du en del av skolans elevhälsoteam som under ledning av rektor och tillsammans med övrig personal på skolan arbetar hälsofrämjande, förebyggande och stödjer elevens utveckling mot utbildningens mål. Under läsåret 21/22 kommer vi att påbörja arbetet med frisk skolstart för alla förskoleklasselever.
Du tillhör central elevhälsa med placering på skola/skolor och ingår i ett professionsnätverk för kommunens övriga skolsköterskor med regelbundna möten för kvalitetsutveckling och stöd i arbetet, som leds av verksamhetschef. Introduktion och en mentor som är erfaren skolsköterska. All dokumentation för elevhälsans medicinska insats sker i vårt digitala journalsystem, ProRenata.


KVALIFIKATIONER
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller öppen hälso- och sjukvård/distriktsköterska alternativt skolsköterska.

Vi vill att du är en stark drivkraft i det hälsofrämjande arbetet och har erfarenhet av att arbeta i team. Det är en fördel om du erfarenhet av arbete som skolsköterska liksom erfarenhet från arbete med barn och ungdomar. God kännedom om det svenska skolsystemet är också meriterande.

Givetvis har du god förmåga att använda digital teknik som redskap i ditt dagliga arbete och det är meriterande om du har erfarenhet av journalsystemet ProRenata. För att lyckas i rollen har du förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Vidare är du en person med god samarbetsförmåga och ansvarskänsla. Att vara noggrann och strukturerad är också egenskaper vi efterfrågar

ÖVRIGT
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan ta delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

Liknande jobb


18 juni 2021

Skolsköterska till Frölundaskolan

Skolsköterska till Frölundaskolan

18 juni 2021