Arbetslivsinstitutet.se

Skolverket söker en informationsförvaltningsansvarig


OBS! Ansökningsperioden för denna annonsen har passerat.


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön Heltid/ Ej specificerat

Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt alla skol- och verksamhetsformer inom skolväsendet i att lyckas med detta uppdrag. Skolverket har en ny organisation från den 1 april. Det innebär bland annat ett nytt processorienterat arbetssätt för att skapa bättre förutsättningar för verksamheten att bli mer effektiv. Ett annat led i det arbetet är mindre enheter för att möjliggöra ett närmare ledarskap. Skolverket erbjuder meningsfulla och stimulerande arbetsuppgifter samt ett omväxlande arbete med breda kontaktytor.

Avdelningen för verksamhetsutvecklings uppdrag och ansvar är att modernisera och utveckla Skolverket. Genom att bedriva verksamhetsutveckling sammanhållet, effektivt och ändamålsenligt skapas förutsättningar för att bedriva verksamhet optimalt och med hög kvalitet så att verksamheten kan utvecklas i takt med omvärldens krav och förväntningar. På avdelningen ligger även ansvaret för Skolverkets IT-leverans.

Enheten för process och arkitektur har ett helhetsansvar för Skolverkets verksamhets- och informationsarkitektur, processkarta och långsiktiga utvecklingsplan. Enheten är under uppbyggnad, och ska utveckla och förvalta myndighetens processarbete, ge stöd till processägare och processledare samt bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Enheten ansvarar för att utveckla och underhålla myndighetens utvecklingsstrategi, säkerställa och utveckla verksamhets- och informationsarkitektur, förvalta och utveckla informationsmodellen och tillhörande begreppsmodell. Framtagande och förvaltning av informationsstrategi och it-strategi ligger inom enhetens ansvar. Vidare har enheten även ansvar för att driva och följa upp myndighetens informationssäkerhetsarbete och stödja verksamheten i informationssäkerhetsfrågor. Att ge ett proaktivt stöd till övriga organisationen i utvecklings- och införandefrågor ingår också i ansvarsområdet.

Skolverket söker en informationsförvaltningsansvarig till Skolverkets nyinrättade avdelning Verksamhetsutveckling med placering på enheten process och arkitektur. Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.


Arbetsuppgifter

Som informationsförvaltningsansvarig på myndigheten kommer du att ha en nyckelroll i arbetet med att utveckla Skolverkets verksamhet. Ditt uppdrag är att med stöd av chef och kollegor leda arbetet med att implementera en modell för att förvalta Skolverkets informationstillgångar. Arbetet omfattar att etablera och leda den organisation som ska förvalta myndighetens informationstillgångar, att upprätta och sedan ansvara för myndighetens informationsförvaltningsstrategi, informationsarkitektur, informationsmodell, och de tillhörande processer som ska styra förvaltningen. Vidare ingår det att löpande följa upp Skolverkets informationsförvaltning samt att tillsammans med enhetens övriga medarbetare ge ett proaktivt stöd till verksamheten i förvaltningen av myndighetens informationstillgångar.


Kvalifikationer

Du har:


• högskoleexamen inom för tjänsten relevant område exempelvis ingenjör eller systemvetenskap
• goda språkkunskaper i svenska och god IT-vana
• mycket god kunskap och erfarenhet av att systematiskt förvalta informationstillgångar
• mycket god kunskap och praktisk erfarenhet av att utveckla informationsarkitektur och informationsmodeller
• god kunskap och erfarenhet av att införa/vidareutveckla ledningssystem och modeller för systematisk förvaltning av informationstillgångar
• minst ett års erfarenhet av arbete i en befattning där din huvudsakliga arbetsuppgift varit inriktad på att från en verksamhetsövergripande nivå etablera, leda eller samordna förvaltning av en verksamhets olika informationstillgångar. Alternativt att du på annat sätt kan styrka motsvarande erfarenhet i form av arbete under en längre period.


Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet av följande områden:


• förvaltning och utveckling av IT-system
• kvalitetsledningssystem
• ledningssystem för informationssäkerhet
• projektledning
• verksamhetsarkitektur

Arbetet kräver att du har förmåga att arbeta både operativt och strategiskt gällande myndighetsövergripande processer, att du identifierar och genomför aktiviteter som styr i verksamhetens riktning samt ser på uppgiftens långsiktiga betydelse och dess konsekvenser. Vidare har du god förmåga att prioritera, planera och organisera ditt eget arbete och det arbete du leder på ett effektivt sätt. Tjänsten förutsätter att du har hög integritet. Du är trygg i dina ställningstaganden och vågar uttala dessa även när de inte sammanfaller med andras. Då arbetet innebär samarbete med samtliga av Skolverkets avdelningar lägger vi stor vikt vid din förmåga att relatera till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt och att du delar med dig av din kunskap för att nå verksamhetens mål. För rätt kandidat erbjuder tjänsten utvecklingsmöjligheter och stort utrymme att på sikt själv påverka innehållet i uppdraget.

Sista ansökningsdag är den 16 augusti 2016

Kontaktpersoner på detta företaget

Se fullständig annons på vår hemsida!

Zara Warglo, Tf enhetschef
08/527 332 31
Kristina  Larsson, Ekonomichef
08-527 332 00
Karin Hector-Stahre, Enhetschef
08-527 332 76
Karin Kroon, HR-chef
08/527 33 147
Christina Polgren, Enhetschef
08/527 33 382
Eva Nordlund, Undervisningsråd
08/527 33 595
Mats Olsson, Undervisningsråd
08/527 333 63
Anders Palm, Enhetschef
08/527 332 00
Johanna Freed, Biträdande enhetschef
08/527 332 00
Beatrice  Ciolek Laerum, Undervisningsråd
08-527 332 86
Maria  Weståker, Enhetschef
08-527 331 93
Erica Jonvallen, Undervisningsråd
08-527 333 35
Anna Lindblom, Undervisningsråd
08-527 332 13
Eva Durhan, Avdelningschef

Helena Carlsson, Enhetschef
08 5273 33 79
Niclas Westin, Enhetschef
08-527 333 80
Nele Turemark, Rekryteringskonsult
08-555 650 31
Niclas Westin, Enhetschef
08-527 333 80
Christina Månberg, Enhetschef

Sofie Lundkvist, Enhetschef
+46-8-5273 3718
Anna Westerholm, Avdelningschef
08-5273 37 04
Carl-Magnus Fahlcrantz, Enhetschef

Jessica Lindvert, Enhetschef
08/5273 3263
Yvonne  Andersson, Enhetschef

Annette Lilliestierna, Kommukationschef
08-5273 32 02
Johanna Freed, Biträdande enhetschef
08-527 332 51
Andreas Spång, Enhetschef
08-5273 3505
Kjell Hedwall, Avdelningschef
08-527 336 01
Jan Sydhoff, T f enhetschef
08-527 331 29
Ulrika Lundqvist, Enhetschef
08-527 333 66
Anna Österlund, Enhetschef
08-5273 3282
Zara Warglo, Enhetschef
08-5273 3676
Anna Vieru, Enhetschef
08-527 336 76
Tove Mejer, Undervisningsråd
08-527 334 99
Johanna Freed, Enhetschef
08-527 332 51
Cecilia Asker, Enhetschef
08-5273 34 87
Camilla Lenngren, HR-generalist
08-5273 33 90
Cecilia  Sandberg, Enhetschef
08-527 333 83
Thomas Söderberg, Enhetschef
08-5273 3142
Shaun Ogden, Ansvarig rekryteringskonsult
0708-15 25 62
Camilla Thinsz Fjellström,
08-527 331 49
Mikael Ejerblom, Enhetschef
08-527 331 35
Carl-Magnus Fahlcrantz, Enhetschef
08-527 337 17
Elin Hedberg, Rekryteringskonsult
08-508 954 39
Joakim Feldt, Avdelningschef
08-5273 3455
Else-Marie Karlsson, Enhetschef
08-527 331 31
Christina  Sandström, Enhetschef
08-527 333 38
Helena  Elwin , Enhetschef
08-5273 33 79
David Lundgren, Undervisningsråd
08-527 334 60
Jesper Brohede, Enhetschef
08-527 337 09
Malin Jern, Enhetschef
08-5273 35 38
Kristina Dhenstrand, Enhetschef
08-5273 37 20
Ulrika Jonasson, Enhetschef skoljuridik
08-52733208
Serena Granlund, Enhetschef
08-5273 36 19
Kristina  Larsson, Ekonomichef
08-527 336 78
Gunnar Haglund, Verksarkivarie
08-5273 31 58
Marie Karlsson, Registrator
+46-8-5273 3408
Marcello Marrone, Enhetschef
+46(0)852733456
Jan  Lindblom, Undervisningsråd
08-527 334 70
Marcello Marrone, Enhetschef
08-527 334 56
Ulrika Perry, Undervisningsråd
08-527 331 77
Marcello Marrone, Enhetschef
08-52733456
Eva Nordlund, Undervisningsråd
08-527 335 95
Therese Ahlqvist, Enhetschef
08-527 332 88
Matthias Bock, Enhetschef
08-527 333 48
Sofie Lundkvist, Enhetschef
08-5273 3718
Paula Hallberg, Beredningsledare
08-527 331 20
Ingrid  Lindskog, Beredningsledare
08-527 331 20
Karin Kroon, HR-chef
08-527 33 147
Karin Hector-Stahre, Enhetschef
08-527 332 76
Joakim Feldt, Avdelningschef
08-527 334 55
Christina  Sandström, Enhetschef
08-5273 33 38
Helena  Elwin , Enhetschef
08-5273 33 79
Pontus Wallin, Enhetschef
+46852733746
Jessica Lindvert, Enhetschef
08-52733263
Pontus Wallin, Enhetschef
+468 527 337 46
Eva-Li Littorin, Enhetschef digitala tjänster
0733-773541
Ylva Norberg, Enhetschef kommunikationssamordning
0733-773194
Anders Palm, Enhetschef
08-527 331 12
Therese Ahlqvist, Enhetschef
08-527 332 88
Therese   Ahlqvist, Enhetschef
08-527 332 88
Anders Boman, Enhetschef
08-527 331 29
Anders Boman, Enhetschef
08-527 331 29
Christina  Sandström, Enhetschef
08-527 331 26
Thomas  Rotter , Enhetschef
08-5273 3448
Christina  Sandström, Enhetschef
08-527 3338
Niclas Westin, Enhetschef
08-5273 3380
Anna Forsell, Undervisningsråd
08-5273 3829
Carolina Alm, HR-specialist
08-527 335 28
Ylva Norberg, enhetschef kommunikationssamordning
0733-773194
Karin  Hedman, Kommunikationschef
08-5273 3202
Roger Persson, Undervisningsråd
08-52733290
Mikael Ejerblom, Enhetschef
08-527 331 35
Johanna Orre, Enhetschef
08-5273 3546
Ulrica Dahlén, Enhetschef
08-5273 3362
Ulrika Lundqvist, Enhetschef
08-527 333 66
Sara Andersson, Avdelningschef
08-5273 3399
Kristina Larsson, Ekonomichef
08-527 336 78
Karin Hedman, Kommunikationschef
08-5273 3202
Anders Rabenius, Enhetschef
08-5273 3037
Ingela Hoffer, Huvudregistrator
08-572 331 58
Per-Olov Ottosson, Undervisningsråd
08-527 32 85
Alper Yilmaz, Undervisningsråd
08-5273 3915
Elin Siroiney, Enhetschef
08-52733194
Marcello Marrone, Enhetschef
+46(0)852733456
Katarina Tiväng, T.f. enhetschef
08-5273 3475
Markus Gylling, Enhetschef
08-52733102
Christer Lindström, Vikarierande enhetschef
08-52733142
Christina Sandström, Enhetschef
08-527 3338
Cajsa Anufrijeff Röhr, Enhetschef
08-5273 3826

Ansök

Sista ansökningsdatum: 16 August 2016

Skolverket

Besöksadress

Fleminggatan 14 10620 Stockholm
None

Postadress

None
Stockholm, 10620

Liknande jobb


Statistiska centralb.. 15 September 2016 Verksamhetsarkitekt till SCB
Fortifikationsverket 10 April 2017 Specialist Fortifikatorisk design