Skolverket söker it-arkivarie

Skolverket söker it-arkivarie

Arbetsbeskrivning

Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen i att lyckas med detta uppdrag. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till vårt viktiga arbete med att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande.

Som ett led i Skolverkets satsning på en mer sammanhållen och samordnad informationshantering förstärker enheten för verksjuridik nu arkivfunktionen med ytterligare en arkivarie.

Om arbetet
Du kommer att vara en av fyra arkivarier, som arbetar nära tillsammans. I din roll som IT-arkivarie kommer du i huvudsak att:


• delta i arbetet med planering och införande av ett e-arkiv, inklusive leveranser till e-arkivet
• strategiskt arbeta för att myndighetens information hanteras systematiskt och korrekt under livscykeln, det vill säga struktureras, lagras och i övrigt hanteras på ett sådant sätt att den tillgodoser verksamhetens, allmänhetens och forskningens behov samt garanterar rättssäkerheten
• delta i utvecklingsarbeten inom Skolverket
• hantera sedvanliga arkivarieuppgifter såsom till exempel arbete med dokumenthanteringsplan, informationsstyrnings- och informationsredovisningsmodell, bevarande- och gallringsutredningar, utlämnande av arkiverade handlingar, inklusive sekretessprövning, genomföra utbildning, informera och ge råd om arkivfrågor.

Vi söker dig som har:

• akademisk examen med minst 40p/60hp arkivvetenskap eller har kunskaper som Skolverket bedömer motsvara detta
• god IT-kompetens med utbildning i eller arbetslivserfarenhet av elektronisk informationshantering
• minst ett par års erfarenhet av arbete som arkivarie inom offentlig sektor
• erfarenhet av bevarande- och gallringsutredningar av elektronisk information
• god kännedom om offentlig förvaltning och de författningar som reglerar statliga myndigheters informationshantering.

Det är meriterande om du har:


• utbildning i systemvetenskap eller motsvarande kunskaper
• kunskap om aktuella standarder för elektronisk informationshantering
• erfarenhet av att praktiskt ha överfört elektronisk information till ett e-arkiv
• erfarenhet av arbete med processbaserad informationsredovisning
• erfarenhet av att ha infört e-arkiv eller god kunskap om e-arkiv.

Då tjänsten innebär många interna och till viss del externa kontakter är det viktigt att du har en god förmåga att kommunicera och förmedla ditt budskap på ett pedagogiskt och målgruppsanpassat sätt, men också att du är lyhörd för verksamhetens behov. Du är strukturerad och har ett gott omdöme med hög integritet. Vidare är du självgående och ansvarstagande. Du har förmågan att se till helheten och löser problem som uppstår genom att föreslå möjliga vägar att välja. Det är även viktigt att du har en mycket god samarbetsförmåga och att du trivs med att arbeta i grupp. I den här rekryteringen kommer mycket stor vikt att läggas vid personliga egenskaper.

Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete på en arbetsplats där du ska ha bra förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, trivas och må bra. Våra förmåner omfattar bland annat friskvård, flexibel arbetstid och goda semester- och pensionsvillkor.

Medarbetarskapet är viktigt för oss på Skolverket. Att arbeta hos oss innebär att du agerar i enlighet med Skolverkets medarbetarskapspolicy och den statliga värdegrunden. Vårt medarbetarskap och ledarskap är formulerat i fem kärnvärden; förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling.

Vilka är vi?
Enheten för verksjuridik ansvarar för kvalitetssäkring och stöd i alla verksjuridiska frågor. Enheten är uppdelad i två team; dels en verksjuristgrupp, dels en arkiv- och registraturgrupp med en teamledare för vardera gruppen.

Upplysningar och ansökan
Sista ansökningsdag är den 8 november 2021. Tjänsten är en tillsvidareanställning, Skolverket tillämpar sex månaders provanställning. Av din ansökan ska framgå på vilket sätt du motsvarar kravprofilen. Arbetsprov och/eller personlighetstest kommer ingå i rekryteringsprocessen. Skolverket strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns i den verksamhet vi stödjer. Vi välkomnar därför sökanden med olika kön, bakgrund och etnicitet.
Skolverket sitter i nya lokaler på Svetsarvägen 16 i Solna Business Park.


Varmt välkommen med din ansökan till oss!

Kontaktpersoner på detta företaget

Se fullständig annons på vår hemsida!

Zara Warglo, Tf enhetschef
08/527 332 31
Kristina  Larsson, Ekonomichef
08-527 332 00
Karin Hector-Stahre, Enhetschef
08-527 332 76
Karin Kroon, HR-chef
08/527 33 147
Christina Polgren, Enhetschef
08/527 33 382
Eva Nordlund, Undervisningsråd
08/527 33 595
Mats Olsson, Undervisningsråd
08/527 333 63
Anders Palm, Enhetschef
08/527 332 00
Johanna Freed, Biträdande enhetschef
08/527 332 00

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Skolverket
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 21 oktober 2021
  • Ansök senast: 8 november 2021

Besöksadress

Fleminggatan 14 10620 Stockholm
None

Postadress

None
Stockholm, 10620

Liknande jobb


Arkivarie

Arkivarie

4 november 2021

4 november 2021