Socialpedagog, inriktning förebyggande och tidiga insatser

Socialpedagog, inriktning förebyggande och tidiga insatser

Arbetsbeskrivning

Svedala växer och är inne i en spännande och expansiv fas. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där hållbarhet, öppenhet, engagemang och mod guidar oss i våra uppdrag.
Här finns kraft att växa, som medarbetare, medborgare, företagare eller besökare.

Svedala skolkommun har en hög målsättning, vår vision är att alla ska lyckas. Ledarskap, vetenskaplig grund och höga förväntningar genomsyrar våra verksamheter. Vill du arbeta i en verksamhet med höga ambitioner och en skolutveckling i framkant? Nu finns möjligheten. 

Läs mer om hur vi arbetar för vår vision - alla ska lyckas, www.kvutis.se 
Möt några av våra kollegor här, https://jobb.svedala.se/utvecklas/298-utbildning

Uppdrag
Svedala kommun inrättar 13 nya tjänster varav tio ska tillsättas inom grundskola och tre inom kommunens individ- och familjeomsorg.

Syftet med dessa nya tjänster är att implementera ett arbete med tidiga samordnade insatser för barn och ungdomar som riskerar social utsatthet. Tjänsterna inom grundskola ska tillsättas på kommunens 4-9 skolor, Aggarpsskolan, Klågerupskolan, Naverlönnskolan, Spångholmsskolan, och inom Barn- och elevhälsan. Det kommer rekryteras olika kompetenser så som specialpedagog, speciallärare, grundskolelärare, socialpedagog, skolsköterska samt skolkurator.

Som socialpedagog kommer du arbeta med elever utifrån ett arbetssätt som är anpassat utifrån elevens behov. Du arbetar nära undervisande lärare och ansvarar för att samverka med socialtjänst, polis, BUP och elevhälsa för att nå och stödja eleven på alla plan. Du stödjer lärare i att arbeta fram metoder och nya arbetssätt som är skräddasydda utifrån elevens behov och situation.

Du kompletterar undervisande lärare utifrån de sociala frågorna och arbete kan komma att ske på andra tider och platser än normalt som exempel andra lokaler eller hemundervisning. Du kan också involveras i lovskola som genomförs tillsammans med andra kompetenser så som speciallärare/specialpedagog eller skolkurator utifrån den aktuella elevens behov.

Kompetens
Du är utbildad socialpedagog, socionom eller har annan likvärdig utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig. Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med elever som har normbrytande beteende, psykisk ohälsa, NPF eller liknande uppdrag.

Du har stort engagemang för arbete med elever som riskerar, eller befinner sig i, social utsatthet. Du ha förmåga att initiera alternativa lösningar, anpassningar och strategier för att elevers välbefinnande och lärande ska vara i fokus.

För uppdraget,


• Modig, trygg i din roll och tar initiativ till nya arbetssätt/samarbeten som gynnar elever med varierande behov.
• Erfarenhet av arbete med lågaffektivt bemötande och elever med NPF
• Flexibel och anpassar ditt arbete och hittar alternativa arbetssätt som utgår från elevens behov och situation.
• Erfarenhet av liknande verksamhet med elever i behov av särskild anpassad studiegång/miljö
• Förmåga att skapa god samverkan med andra parter så som socialtjänst, kollegor, polis och elevhälsa
• God förmåga att bygga förtroendefulla relationer med elever och samverkanspartners
• Tålamod, god lyssnare och arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt

I din ansökan kommer du välja vilken av våra grundskolor du helst vill arbeta på.

Arbetstid /varaktighet
Tillsvidaretjänst på heltid. Semestertjänst, arbete kan komma att ske på andra tider än det normala utifrån behov. Tillträde enligt överenskommelse. 

Lön
Individuell lönesättning

Varmt välkommen med din ansökan!

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Svedala kommun
  • 4 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 8 juni 2021
  • Ansök senast: 22 juni 2021

Liknande jobb


8 december 2021

Behandlingspedagog till Spindeln

Behandlingspedagog till Spindeln

8 december 2021

Stödassistent omsorg

Stödassistent omsorg

8 december 2021

Socialpedagog

Socialpedagog

8 december 2021