Socialpedagog/Socionom till Elevhälsan

Arbetsbeskrivning

Ditt arbete kommer att utföras på Fornängsskolan, som är en åk 7 - 9 skola med integrerad särskola, med totalt ca 300 elever och dels av på Västerbyskolan som är en åk 7 - 9 skola, med ca 200 elever. Du kommer att ingå i Elevhälsans centrala organisation och i skolornas lokala elevhälsoteam, som består av rektor, skolsköterska och specialpedagog.Arbetet förutsätter såväl stor förmåga att arbeta självständigt och utåtriktat, samtidigt som samarbetsförmåga och flexibilitet är viktigt.Har du utbildning i lösningsinriktat arbetssätt och nätverksarbete är det en merit.Arbetsuppgifterna utgår ifrån elevens lärosituation och innebär psykosocialt arbete på individ, grupp och organisationsnivå.Detta kan ske genom elevsamtal, föräldrasamtal och gruppsamtal. Du kommer också att ingå som resursperson i skolans kontinuerliga värdegrundsarbete och kan t ex delta i planering och genomförande av utbildningsinsatser i ämnesområden, som berör elevers hälsa, sociala och emotionella utveckling.Intern och extern samverkan med elevens bästa i fokus, blir en viktig del i ditt arbete. Elevhälsan och skolorna samarbetar med Rådgivningscentrum, kring elevhälsofrågor.Vi söker dig som är utbildad socialpedagog eller socionom.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: KOMMUNKONTOR
  • 1 plats
  • Heltid
  • Publicerat: 23 oktober 2009
  • Ansök senast: 4 november 2009

Liknande jobb


Sommarvikarier Båktorp HVB

19 januari 2022

Stödperson / socialpedagog

Stödperson / socialpedagog

19 januari 2022