Socialsekreterare

Arbetsbeskrivning

SOCIALSEKRETERARE TILL MOTTAGNINGSGRUPPEN Värmdö socialförvaltning, Individ- och familjeomsorgsavdelningen söker en socialsekreterare till Mottagningsgruppen, tillsvidareanställning. En av våra medarbetare ska, efter lång tid hos oss, pröva ett nytt arbete och vi behöver därför en ersättare för henne. I Mottagningsgruppen arbetar 8 socialsekreterare och 1 handläggare. Vi söker en medarbetare med erfarenhet av arbete med försörjningsstöd som tillsammans med oss kan möta det ökande behovet av insatser. Vi är i ett spännande lägen med stora utvecklingsmöjligheter främst med arbetet med arbetssökande och långtidssjukskrivna där vi samverkar i projekt med andra förvaltningar och myndigheter. I Mottagningsgruppen arbetar socialsekreterarna med handläggning och biståndsbedömning vid ansökningar om försörjningsstöd samt med förändringsarbete, både vid långvarigt och kortvarigt biståndsbehov. Vid nybesök arbetar vi alltid två och två, i övrigt vid behov. Vi vill att Du ska ha socionomexamen eller liknande utbildning samt erfarenhet av yrket. Vi lägger stor vikt vid Din personliga lämplighet och Din möjlighet att bidra till ett gott verksamhetsklimat. På vår avdelning är vi för närvarande 35 socialsekreterare uppdelade i 6 specialiserade arbetsgrupper; Mottagning-, Familj-, Ungdom-, Vuxen-, Familjevård- och Familjerättsgrupp. Avdelningens arbete är framsynt och genomsyras av ett systemteoretiskt förhållningssätt. Värmdö kommun är en snabbt växande kommun med 36 000 invånare och en ung befolkning. Till Gustavsberg finns goda kommunikationer med buss, 20 minuter från Slussen.

Sammanfattning

Liknande jobb


20 augusti 2010

Säkerhetsarkitekt

21 augusti 2010

Specialist Applikationssäkerhet

21 augusti 2010

23 augusti 2010