Socialsekreterare

Arbetsbeskrivning

Vi arbetar efter vår värdegrund; mod, trovärdighet, omtanke och glädje!

Barn och Familj myndighet är en del av Individ och Familjeomsorgen. Höga krav ställs på medarbetaren då arbetet ska bedrivas rättssäkert och effektivt. Vi utgår från evidensbaserad praktik.

Som verksamhet prioriterar vi extern handledning och kontinuerlig kompetensutveckling.
Barn och familj myndighet består av tjugo medarbetare. Vi är en verksamhetschef, två 1:e socialsekreterare, socialsekreterare, familjehemssekreterare och barnets socialsekreterare.

ARBETSUPPGIFTER
Som socialsekreterare på Barn och Familj Myndighet utreder du inkomna ansökningar och anmälningar gällande barn och unga 0-18 år. Du ger förslag till beslut och fattar beslut om insats enligt gällande delegationsordning. Du ansvarar för att följa upp insatsen. Tillsammans med engagerade och kunniga kolleger kommer du att på olika sätt verka för att barnet är delaktigt i utredning, beslut och insats. Du kommer att verka för att resurser hos familjen frigörs och visa tillit till familjens egna lösningar. Att engagera familjens sociala nätverk prioriteras för att möjliggöra ett långsiktigt skydd för barnet. Med ditt positiva förhållningssätt och förmåga att se lösningar framför hinder kommer du tillsammans med dina kolleger erbjuda medborgarna ett gott bemötande och möjlighet till förändring. För att ha möjlighet att se till helheten både gällande medborgare och organisation samarbetar och samverkar du såväl internt som externt.

Barn och Familj myndighet präglas av att medarbetarna vill utveckla sitt arbete och bidra till att utveckla verksamheten. Vi hjälper varandra och det är viktigt att även du på detta sätt är en god kollega.

KVALIFIKATIONER
Du är socionom och har erfarenhet av myndighetsutövning inom området barn och unga. Detta innebär att du handlägger på ett ändamålsenligt, rättssäkert och effektivt sätt. Du har goda kunskaper i gällande lagstiftning och erfarenhet av BBIC. Tjänsten kräver god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.

ÖVRIGT
Vi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare (alla chefer får ledarskapsutbildning). Läs allt om försäkringar, tjänstepension och andra förmåner på Vellinge.se/jobba-hos-oss.

Kontaktpersoner på detta företaget

Avdelningschef Omsorg Catharina Byström
040-425000
Socialsekreterare Lollo Voxberg
040-42 58 54
Verksamhetschef IFO Roger Ericsson
040-42 52 52
Socialsekreterare Per-Olof Johansson

Verksamhetschef Roger Eriksson
040-42 52 52
Biståndshandläggare Lina Carlsson Byttner
040-42 50 00
biståndshandläggare Mikael Håkansson
040-425743
Biståndshandläggare Lina Carlsson Byttner
040-42 50 00
Socialsekreterare Per-Olof Johansson
040-425204
1:e socialsekreterare Eva-Marie Jeppsson
040-425155

Sammanfattning

Besöksadress

Norrevångsgatan 3 Vellinge
None

Postadress

235 81 Vellinge
Vellinge, 23581

Liknande jobb


Erfarna Socionomkonsulter till Cura Nord

Erfarna Socionomkonsulter till Cura Nord

25 mars 2021

Erfarna Socionomkonsulter till Cura Nord

Erfarna Socionomkonsulter till Cura Nord

25 mars 2021

Erfarna Socionomkonsulter till Cura Nord

Erfarna Socionomkonsulter till Cura Nord

25 mars 2021

Erfarna Socionomkonsulter till Cura Nord

Erfarna Socionomkonsulter till Cura Nord

25 mars 2021