Socialsekreterare

Socialsekreterare

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Enheten för arbete och försörjning är en del av avdelningen socialtjänst och fritid i Bromma stadsdelsförvaltning.

För närvarande är vi lokaliserade på Gustavslundsvägen 151 i Alvik men kommer under sommaren flytta till nya fina lokaler vid Bromma blocks. I våra nuvarande lokaler delar vi kontorsyta med handläggare inom missbruk, socialpsykiatri samt funktionshinder, vilket medför till en enkel och effektiv samverkan i gemensamma ärenden.

Enheten för arbete och försörjning består av totalt 26 medarbetare, en enhetschef och två biträdande enhetschefer samt två arbetsgrupper. Mottagning med 8 medarbetare, fem socialsekreterare som hanterar akuta ärenden och nya försörjningsstödsärenden två rvt handläggare och buddget- och skuldrådgivaren. Utredning försörjningsstöd  har totalt 13 medarbetare varav  10 socialsekreterare och tre ekonomihandläggare. Enheten har även två administratörer knutna till enheten.  

Nu söker vi dig som vill arbeta i utredningsgruppen försörjningsstöd. 

Arbetsbeskrivning
Som socionom har du möjligheten att arbeta med individen i centrum. Ditt arbete som socialsekreterare är mycket betydelsefullt och mångfacetterat då du i dialog med klienten ska arbeta för att hitta bästa lösningen för just individen i fråga. I arbetet som socialsekreterare kan det bland annat ingå att konsultera, aktualisera ärenden, inhämta information, göra bedömningar, fatta beslut och följa upp insatser. Ditt arbete utgår från den lagstiftning och det kunskapsstöd som finns och du arbetar utifrån en evidensbaserad praktik, dvs. att du använder de tre kunskapskällorna; brukarnas perspektiv, teoretisk kunskap och beprövade erfarenheter. I ditt arbete kommer du att samarbeta både med kollegor i staden och externa samarbetspartners som till exempel landsting, försäkringskassa, polis, arbetsförmedling. Vi söker dig som trivs med ett omväxlande arbete i en föränderlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik!

I Bromma arbetar du mot verksamhetens mål samt att enskilda ska bli självförsörjande, för att nå dit behöver du utreda fortsatt behov av ekonomiskt bistånd, upprätta förändringsplaner med enskilda, bevilja lämpliga insatser och följa upp dem  

Under året har vi påbörjat ett projekt för att nå ovanstående mål och implementera ett arbetssätt som medför att de vi möter snabbare beviljas insatser. 

Kvalifikationer
Du har socionomexamen

Vi vill att du har erfarenhet av att ha arbetat med ekonomiskt bistånd och väl bevandrad i lagstiftning, arbetssätt och metoder för att motivera enskilda att ta emot stöd och hjälp för att nå självförsörjning.

Du arbetar både självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Du är relationsskapande och har mycket god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet som myndighetsutövare. Du har en problemlösande analysförmåga, du arbetar bra med komplexa frågor och kan snabbt analysera situationer och fatta beslut. Du har en mycket god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus. Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt. Eftersom arbetet oftast innebär att möta människor i kris och/eller med en komplex livssituation är det väldigt viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla opp och bemöta människor på ett respektfullt sätt.

Övrigt
Arbetstiden är 8.00- 16:35 måndag till torsdag och 8.00 -16.00 fredagar

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet vid anställningen.

Intervjuer sker löpande under rekryteringstiden.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion , funktionsnedsättning eller ålder.Webbplats: start.stockholm

Sammanfattning

Liknande jobb


22 juli 2021

Socialsekreterare ekonomiskt bistånd långtidsvikariat

22 juli 2021

Socialsekreterare till Enheten för ekonomi och arbete, ek. bistånd

Socialsekreterare till Enheten för ekonomi och arbete, ek. bistånd

22 juli 2021

22 juli 2021