Socialsekreterare för barn o unga placerade på institution och stödboende

Socialsekreterare för barn o unga placerade på institution och stödboende

Arbetsbeskrivning

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?

Socialnämndens ansvar omfattar individ- och familjeomsorg samt omsorg om äldre och funktionsnedsatta. All myndighetsutövning och beställning av tjänster är samlad i en gemensam uppdragsavdelning. Uppdragsavdelningen (ca 150 medarbetare) utreder behov, fattar beslut och beställer insatser från verksamheter inom kommunens egen regi eller från externa utförare. Avdelningen består av åtta enheter, varav tre barnenheter, samt en central stab.

Socialförvaltningen erbjuder ett självständigt och omväxlande arbete inom vård och omsorg där du kan arbeta på varierande tider.

Arbetar du med vård och omsorg i Varbergs kommun så är du i en organisation där vi sätter människors behov av hjälp i centrum. Det handlar också om att bemöta alla med respekt. Kvalitet inom socialt arbete betyder att vi levererar omsorg och service som motsvarar den enskildes behov. Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt där vi i alla led fokuserar på de resurser och den vitalitet som finns hos varje människa.ARBETSUPPGIFTER
På socialförvaltningens barn och familjeenheter har vi en enhet med fokus på barn och ungdomar som är placerade i familjehem, stödboende eller HVB. Till Placeringsenheten hör också de ensamkommande barn och ungdomarna. Vårt uppdrag är att ge de placerade barnen en trygg och säker vård. Vår ambition är att de placerade barnen ska ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling mot goda levnadsvillkor. En av våra socialsekreterare skall anta nya utmaningar och vi söker nu en ny medarbetare.
Tjänsten är en socialsekreterare inriktad mot de ungdomar som är placerade på institution eller i stödboende. Gruppen består för närvarande av tre socialsekreterare. Gruppen ingår i en enhet med sex barnsekreterare, fem familjehemssekreterare och en administrativ handläggare. Till gruppen hör också en specialpedagog.
Vi erbjuder en god introduktion och en nära arbetsledning. Vi har kontinuerlig extern handledning och lästid varje månad. Vi ingår i kompetensprogrammet Yrkesresan.
Varbergs kommun har eget gym där du tränar gratis, friskvårdsbidrag, erbjuder semesterväxling samt rabatt på Hallandstrafikens årskort.
I arbetet finns stöd av en utvecklingsledare.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av socialt arbete. Vi vill att du har erfarenhet av myndighetsutövning, utredningsarbete och att leda samtal med ungdomar och föräldrar. För att trivas hos oss behöver du vara flexibel och kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Vi använder oss av BBIC varför erfarenhet av arbetsmetoden är en merit. Vi erbjuder ett stimulerande arbete där metodutveckling pågår!
Körkort krävs


ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Varbergs kommun är sedan 2015 en rökfri arbetsplats.
Inför denna annonsering har vi noggrant valt ut vilka annonsplatser vi vi annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag.

Sammanfattning

Liknande jobb


Socialsekreterare till Mottag Barn och Unga Nordost

Socialsekreterare till Mottag Barn och Unga Nordost

27 oktober 2021

Socialsekreterare

Socialsekreterare

27 oktober 2021

Barnsekreterare

27 oktober 2021