Socialsekreterare för barn och unga som upplevt våld mellan närstående!

Socialsekreterare för barn och unga som upplevt våld mellan närstående!

Arbetsbeskrivning

Lundby är en snabbt växande stadsdel. Här byggs mycket nytt och stadsdelen får en allt tydligare citykaraktär. Våra drygt 54 000 invånare har oftast bara några minuter in till centrala Göteborg tack vare utmärkta kommunikationer. Förvaltningens 1 600 medarbetare arbetar tillsammans för att möta invånarnas behov av service. Vårt mål är att skapa en sammanhållen stadsdel, där människor har goda och rättvisa levnadsvillkor och upplever delaktighet.


ARBETSUPPGIFTER
IFO/FH i Lundby har sedan januari 2020 byggt upp ett VINR/HRV-team som handlägger ärenden gällande barn och unga som har bevittnat/upplevt våld mellan närstående, samt vuxna som är utsatta för våld i nära relation/hedersrelaterat våld. Teamet arbetar även med de personer som utsätter sin närstående för våld. Målet med vår verksamhet är att våldet ska upphöra.

Nu utökar vi teamet med en socialsekreterare som ska vara riktad mot Barn och unga!
Teamet består för närvarande av tre socialsekreterare riktade mot Barn och unga, och tre socialsekreterare som arbetar riktat mot de vuxna. Arbetet leds av en 1:e socialsekreterare.

I VINR/HRV-teamet arbetar vuxen- och barn o unga-handläggarna mycket tätt samman i varje ärende där barn finns med i familjen. Syftet är att få så många ingångar som möjligt för att fånga upp både barnet/den unge, den våldsutsatta och den som utsätter sin närstående för våld, för att kunna motivera till stöd och insatser. Vidare syftar det nära samarbetet till att synkronisera utredning och insatser för barn och unga och respektive vuxen, för att hålla samman handläggningen och arbeta mot samma mål.
Som socialsekreterare riktad mot BoU utreder du barnets/den unges specifika behov av stöd och hjälp, planerar för barnets/den unges stödinsatser och följer upp att insatserna leder mot det mål som har formulerats.

Utöver den dagliga handläggningen har teamet ett uppdrag att vara rådgivande gentemot kollegor och samarbetspartners, vidare att hålla viss internutbildning rörande våld i nära relation.
VINR/HRV-teamets arbetsmetoder är under utveckling, en del av detta är att teamets vuxenhandläggare deltar i SKR:s SU-Kvinnofrid , en nationell, systematiskt uppföljning av arbetet med våldsutsatta vuxna personer med syfte att få viktig kunskap om vilka insatser som lämnas av socialtjänster i landet och vilka insatser som är verksamma.KVALIFIKATIONER
Socionomexamen eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig, är ett absolut krav.

I arbetet tillämpar du Förvaltningslagen, Sekretesslagstiftningen, Socialtjänstlagen samt i förekommande fall även LVU-lagstiftningen, vidare de föreskrifter och andra bestämmelser som reglerar och styr verksamheten. Du behöver vara väl förtrogen med dessa, samt förstå vikten av en rättssäker handläggning och vad det betyder i praktiken. Som bou-handläggare utreder du med stöd av BBiC varför vi vill att du både har utbildning och erfarenhet av detta. Du behöver kunna uttrycka dej väl skriftligt såväl som muntligt och uppskatta det administrativa arbete som följer med att arbeta som myndighetsutövande socialsekreterare.

Du behöver vara bekväm i och ha erfarenhet av att hålla barnsamtal då detta är grunden för att vi ska kunna lämna rätt insatser till de barn och unga som vi utreder. Vidare behöver du som person vara lugn och trygg och ha uppnått såväl en personlig som yrkesmässig mognad. Då socialsekreterarna i teamet arbetar genom tät samverkan med varandra, behöver du vara helt öppen för insyn i ditt eget arbete, vara en utpräglad samarbetsmänniska med hög flexibilitet i ditt tänk, och när det krävs, ta ansvar för allehanda arbetsuppgifter som behöver lösas i teamet.

Utbildning och erfarenhet av arbete med våld i nära relation/hedersrelaterat våld är meriterande liksom BBiC, Tejping och dokumentationssystemet Treserva.


ÖVRIGT
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

I Göteborgs Stad tillämpas rökfri arbetstid.

När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Vi undanber oss vänligen med bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Göteborgs Stad har upphandlade avtal.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Göteborgs Stad , SDF Lundby
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 26 november 2020
  • Ansök senast: 10 december 2020

Liknande jobb


Socialsekreterare till barn och unga

Socialsekreterare till barn och unga

26 januari 2021

Kurator - vill du göra skillnad med oss på Beroendekliniken?

Kurator - vill du göra skillnad med oss på Beroendekliniken?

26 januari 2021

Socialsekreterare

Socialsekreterare

26 januari 2021

Socialsekreterare till kontaktverksamheten inom familjevården

Socialsekreterare till kontaktverksamheten inom familjevården

26 januari 2021