Socialsekreterare med erfarenhet av behandlande arbete

Socialsekreterare med erfarenhet av behandlande arbete

Arbetsbeskrivning

Är du socionom och har erfarenhet inom Socialförvaltningen av behandlingsarbete, insatssamordning och kartläggning? Har du även flerårig erfarenhet av samtal/möten med familjer och i samverkan? Då kan du vara den vi söker. Vi tror på mångfald och olikheter samt att det skapar goda förutsättningar att möta de individer som är i behov av stöd. Välkommen!

Socialförvaltningen är en förvaltning i utveckling och bla. del av den kommunala satsningen ”Trygga unga” där vi utgör en viktig roll och utvecklar vårt sätt att förebygga kriminalitet. Det finns god medarbetarkraft i förvaltningen vilket har lett till en förflyttning av myndighetskunskap och erfarenhet där några utav våra medarbetare valt att söka sig vidare och nu kommer bidra i det förebyggande arbetet.

Det skapar möjligheter för just DIG att bli en av våra nya kollegor på utredningsenheten barn och familj, enhet 2 och vara del i vårt viktiga och spännande arbete att stärka den rättssäkra myndighetsutövningen och bidra i det sociala arbetet.

Hos oss på Utredningsenheten barn och familj arbetar vi med handläggning av ärenden inom individ- och familjeomsorg (IFO) mot målgruppen barn (0-17 år) och deras familjer. Vår enhet består av fyra team med cirka 7 socialsekreterare och 1 teamledare i vardera. Tillsammans utgör vi arbetsgrupper med arbetsglädje, trygghet och utvecklingsvilja!

Nedan kan du se hur två utav våra medarbetare beskriva vår arbetsplats med egna ord:

” Att arbeta på den här arbetsplatsen betyder så mycket för mig. Om du söker dig hit till oss får du en arbetsplats med mycket kompetens, du får vara med om utmaningar, du får möjlighet att utvecklas och du får tillgång till skratt och glädje. Det finns en bra grund och vi arbetar för att fortsätta utvecklas i det sociala arbetet, hur vi bemöter de personer vi kommer i kontakt med och hur vi samarbetar med nödvändiga instanser.”- Theres

”Fantastiska kollegor och ledning, tillsammans kan vi göra skillnad.”- Felicia

Vi utannonserar en tillsvidaretjänst och ett vikariat tom. 22.01.30.

ARBETSUPPGIFTER
Som socialsekreterare på utredningsenheten barn och familj handlägger du ärenden som berör målgruppen barn och unga och deras familjer. Våra ärenden kommer från kommunens familjemottagningsenhet som beslutat om att inleda utredning, där vi tar vid. Barnen och familjerna vi möter befinner sig i olika socialt utmanande situationer, vilka vi utreder och beviljar insatser kring för att förändra situationen. När vi beviljat en insats tar kommunens resursenheter vid för att verkställa att individen eller familjen får sin stödinsats.

Utredningsenhetens huvuduppgift är myndighetsutövning i enlighet med gällande lagstiftning. Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med brukaren i fokus och normalisering som utgångspunkt. Analysera och bedöma behov, bedriva motivationsarbete, upprätta vårdplan, genomförande plan, samt bereda och fatta eventuella beslut.

Myndighetsbedömning i form av att:
• utreda ansökningar och anmälningar enligt SoL
• skyddsbedömningar av inkommen information
• göra kvalitetssäkrade beslut och bedömningar som är till gagn för brukarna
• uppföljning av beslutade insatser och placerade barn
• bereda ärenden med stöd av LVU och LVM
• ta emot ansökningar och anmälningar
• företräda i förvaltningsrätt i domstol och vara föredragande i nämnden
• externa möten i form av nätverk, brukare, familjemöten
• dokumentation i VIVA (journalföring, utredningar, vårdplaner).

KVALIFIKATIONER
Ska-krav för tjänsten:
• slutförd eller pågående socionom- eller beteendevetarutbildning med påbyggnad som uppfyller behörighetskraven för socionom
• goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
• grundläggande IT-kunskaper.

Meriterande för tjänsten:
• erfarenhet från myndighetsutövning inom barn- och ungdomsärenden
• erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom exempelvis ekonomiskt bistånd alternativt som biståndshandläggare
• erfarenhet av behandlande arbete exempelvis samtal, insatssamordning och kartläggning inom Socialförvaltningen
• behärskar arabiska eller somaliska.

Personliga egenskaper väger tungt för denna tjänst. Vi ser gärna att du har en inlevelsefull förmåga med ett stort intresse i att lyssna på andra människor och har lätt för att förstå samt sätta dig in i andras känslor och beteende. Vidare är det viktigt att du är trygg i dig själv och kan arbeta självständigt. Du arbetar gärna med nya idéer och problemlösningar.

Låter arbetet som socialsekreterare spännande?

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Socialförvaltningen ansvarar för arbetet med att skapa social trygghet för barn, ungdomar och vuxna. Målet är att arbeta för att uppnå social uthållighet. Inom socialförvaltningen bedrivs kvalificerat och välutvecklat/framstående socialt arbete. Förvaltningen innehåller både myndighetsutövning och behandlande och stödjande insatser för barn och ungdomar och deras familjer samt för vuxna.

I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi har under många år bedrivit ett målmedvetet och brett jämställdhetsarbete och är stolta över att ha tilldelats Svenska jämställdhetspriset. Vi är också en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 9 000 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap/ledarskap och Modiga idéer.

Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den ligger till grund för vårt urval. Om du lämnar in ansökan på annat sätt är det viktigt att du anger annonsens referensnummer.

För att möta morgondagens utmaningar vill Eskilstuna kommunkoncern ha mångfald och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.

Kontaktpersoner på detta företaget

Rekryteringskonsult Helena Swärd
016-7102573
Rekryteringskonsult Peter Poulsen
016-710 10 67
Rekryteringskonsult Hanna Söderberg

Rekryteringsenheten
016-710 70 77
Enhetschef Vuxen- och beroendeenheten Tarja Hyvönen Sjögren
016-7101592
Rekryteringskonsult Peter Poulsen
016-710 10 67 (sem. v.32-34)
Rekryteringskonsult Robert Isaksson
016-710 12 37 (sem v.32-33)
Rekryteringskonsult Sofia Kroné Karlsson
016-710 27 52
Rekryteringskonsult Malin Gustafsson
016 710 28 13
Rekryteringskonsult Julia Mortimer
016-710 12 37

Sammanfattning

Besöksadress

63186 Eskilstuna
None

Postadress

Alva myrdals gata 3d
Eskilstuna, 63186

Liknande jobb


27 september 2021

27 september 2021

Socialsekreterare Vuxenenheten

Socialsekreterare Vuxenenheten

27 september 2021