Socialsekreterare med inriktning föräldrarådgivning

Socialsekreterare med inriktning föräldrarådgivning

Arbetsbeskrivning

Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg, Majorna, Linné, Örgryte och Härlanda ska få en bättre vardag. Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till insatser för en jämlik stad. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov.
Vi vill skapa en mer likvärdig och effektiv socialtjänst som utgår från evidens och erfarenhet.

Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i stadens hjärta - jobba hos oss!

ARBETSUPPGIFTER
Vill du bidra till att barn och unga får goda uppväxtvillkor? Vill du arbeta med att stärka relationen mellan barn, föräldrar och andra viktiga vuxna runt barnen?
Socialförvaltning Centrum förstärker det främjande och förebyggande arbetet för trygga och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga. Enheten Förebyggande och Främjande söker nu två föräldrarådgivare.

• En av tjänsterna har inriktning på blivande föräldrar och föräldrar till barn ålder upp till sex år och har sin placering på familjecentral och/eller BVC/barnmorskemottagning i området runt Majorna och Linnéstaden.
• Den andra tjänsten är helt ny och har inriktning på föräldrar med barn i skolåldern. Fysisk placering inom stadsområde Centrum är ännu inte beslutad.

Båda tjänsterna ingår i ett team med andra föräldrarådgivare inom enheten. Du kommer också ha nära samarbete med andra kollegor i enheten som är koordinatorer inom familjecentrerat arbete samt för tjänsten riktad mot barn i skolåren även med koordinator för SSF och SSPF samt med medarbetare inom individ- och familjeomsorgen.

Som Föräldrarådgivare erbjuder du stöd och förebyggande insatser med fokus på hela familjen. Du erbjuder både individuellt utformade insatser anpassade för familjen och gruppverksamhet med olika innehåll och målgrupper. Fokus i ditt arbete är att stärka och utveckla relationen mellan föräldrar och barn samt att arbeta med att stärka föräldrar och andra viktiga vuxna i barnens liv, i att utveckla strukturer och strategier som säkrar att barnens omsorgs och utvecklingsbehov blir tillgodosedda. Med grund i ett familjecentrerat arbetssätt arbetar du uppsökande och samverkar nära med olika aktörer där familjer finns, som barnmorskemottagning, barnhälsovård, bibliotek, öppna förskolor, skolor, civilsamhällesaktörer med mera. Detta för att nå ut till så många familjer som möjligt i det geografiska område du verkar. Den tjänst som är inriktad på de yngre barnen arbetar också på en familjecentral. Alla insatser är generella och öppna för den som söker kontakt, men ska vara utformade på ett sådant sätt att de gör störst skillnad för de familjer som har störst behov.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen eller likvärdig examen som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget, har minst fem års arbetserfarenhet av socialt arbete med barn och familjer samt kunskap om nätverksarbete och att arbeta med systemperspektiv.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med familjer och föräldrastöd i grupp och av att samverka tvärprofessionellt. Det är också meriterande om du har erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning och utförarverksamhet. Om du har vidareutbildning i metoder som tex ABC, Trygghetscirkeln och liknande ses det även som meriterande.

Du har förmåga att lyssna på och skapa en förståelse för de människor du möter i din yrkesroll i syfte att förstå deras behov. Du är öppen och tillmötesgående i ditt förhållande till andra och du visar respekt, hänsyn och omtanke.

Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar med andra för att möta behov hos barn och familjer med ett helhetsperspektiv.

Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkessammanhang. Du skapar goda relationer och bygger nätverk med personer på alla nivåer, i den egna organisationen såväl som utanför. Genom att visa intresse för andra hittar du möjligheter till relevanta samarbeten.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

Liknande jobb


24 september 2021

Socialsekreterare

Socialsekreterare

24 september 2021

24 september 2021