Socialsekreterare till Barn och Unga myndighet i Angered

Socialsekreterare till Barn och Unga myndighet i Angered

Arbetsbeskrivning

Angered är en av Göteborgs tio stadsdelar med cirka 53 000 invånare. Här lever och arbetar människor från hela världen, vilket ger Angered en dynamisk och internationell prägel. Angered ska med sin unika mångfald och goda förutsättningar vara en attraktiv del av Göteborgsregionen där vi känner stolthet över stadsdelen och utvecklas tillsammans. I stadsdelsförvaltningen Angered arbetar cirka 2000 medarbetare. Vi driver verksamheter inom individ- och familjeomsorg, social omsorg, samhälle, intern service, kultur och fritid samt hälso- och sjukvård. Hos oss erbjuds du möjlighet att vara delaktig och påverka ditt arbete med fokus på att ge invånarna service av hög kvalitet.

ARBETSUPPGIFTER
Till Barn och Unga myndighetsutövning söker vi en erfaren socialsekreterare. Hos oss kommer du att arbeta utifrån vårt utformade arbetssätt som bygger på Signs of Safety och SKR:s Förbättrad dokumentation. Detta har inneburit korta utredningstider med korta och tydliga utredningar som gett mer tid till samtal med barn och föräldrar.

Som socialsekreterare på Barn och unga utreder du barnens behov av bistånd och skydd utifrån gällande lagstiftning och fastställda riktlinjer efter inkommen anmälan/ansökan. Vi arbetar ofta med komplexa ärenden med utsatthet och hedersproblematik där det många gånger förekommer inslag av våld i människornas liv. Inom området arbetar vi med flera utvecklingsområden exempelvis kring hedersrelaterat våld, samverkan med stadsdelens trygghetssamordnare, förebyggande arbete med fältsekreterarna, samt samverkansteam på skolorna i Angered.

På Barn och unga får du många kollegor med bred kompetens och ett gott kollegialt stöd. Vår enhet består av en enhetschef och två 1:e socialsekreterare, vilket möjliggör en nära arbetsledning. För att stödja och underlätta arbetet ytterligare har enheten en socialadministratör som administrativ resurs. Varje grupp (6 socialsekreterare) har extern processhandledning 1 gång i månaden. Uppdraget innefattar även Smart, effektiv arbetstid vilket ger möjlighet till reflektion, återhämtning och kompetensutveckling vilket vi ser som en arbetsuppgift.

Vi är stolta över att vara en lärande organisation i en dynamisk stadsdel. För att bredda vår kompetens och möjliggöra vår professionella utveckling arbetar vi kontinuerligt med metodutveckling och utbildningar. Vi strävar efter att vara en socialtjänst i framkant där vi arbetar processinriktat istället för i stuprör. Vi arbetar Lean-inspirerat och med ständiga förbättringar, vilket skapar effektiva flöden och processer för att öka kvalitet och rättssäkerhet, men också för att ge mer tid för samtal och möten med dem vi är till för.

Barn och unga i Angered består av en Mottagningsenhet och fem Utredningsenheter. Vi är fyra utredningsenheter som arbetar utifrån FAS-modellen, vilket ger möjlighet och utrymme till att planera och strukturera arbetet på ett effektivt sätt. FAS innebär att enheterna turas om att i tvåveckorsperioder ha: jour/fördelning, mötesveckor, uppföljnings-/skrivveckor samt skrivveckor. I Jour/fördelnings-FAS sker ett tätt samarbete med Mottagningsenheten kring nya ärenden där barn är placeringsnära.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen och flera års erfarenhet som socialsekreterare inom myndighetsutövning. Du är väl förankrad inom områdets lagstiftning gällande insatser inom socialtjänstlagen (SoL), aktuella tvångslagstiftningar och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom myndighetsutövning inriktat på barn och unga. Det är även meriterande om du har särskild kompetens kring exempelvis normbrytande beteende, hedersrelaterat våld eller våld i nära relationer.

För att lyckas i uppdraget är du trygg i din yrkesroll och med att utveckla verksamheten tillsammans med dina kollegor samt andra nära samverkansparters. Du har lätt för att samverka och samarbeta i olika sammanhang, arbetar lösningsfokuserat och flexibelt, samt har god förmåga att fatta beslut. Du tycker om att arbeta både självständigt och i samarbete med andra. Du brinner för att utveckla socialtjänsten med nya arbetssätt och metoder som är anpassade till våra brukares behov, omvärldens förutsättningar och samhällets resurser. Vidare ser vi att du är förändringsbenägen, nytänkande och nyfiken.
Erfarenhet krävs.

ÖVRIGT
I denna rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev.

Tjänsten kan komma att tas i anspråk av företrädesberättigade och tillsätts förutsatt att erforderliga beslut fattas.

I Stadsdelsförvaltningen Angered vill vi att medarbetarna ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande och arbetsglädje.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt motverka diskriminering.

Vi vill att du ska få en god start hos oss. Därför får du introduktion både på din enhet och inom stadsdelsförvaltningen. Ett exempel är vår stadsdelsgemensamma introduktionsdag och vissa sektorer har även egna introduktionsdagar.

I Angered arbetar vi för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande. Vi skapar löpande möjligheter för dig att ha en aktiv fritid, bland annat genom ett gediget friskvårdsprogram och förmånliga rabatter på årskort hos flera träningscenter, en cykelförmån och friskvårdsbidrag. Vi tillämpar även rökfri arbetstid.
Då Göteborgs Stad har upphandlade avtal med rekryterings- och annonseringskanaler undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Göteborgs Stad , SDF Angered
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 9 juni 2020
  • Ansök senast: 23 juni 2020

Liknande jobb


Socialsekreterare till Vuxen Myndighet

28 maj 2024

28 maj 2024

Socionomkonsult Barn och ungdom i Värnamo

Socionomkonsult Barn och ungdom i Värnamo

28 maj 2024