Socialsekreterare till Försörjningsstödsenhet 3 i Nordost Öster

Socialsekreterare till Försörjningsstödsenhet 3 i Nordost Öster

Arbetsbeskrivning

Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en helt ny förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som med stort engagemang vill vara med och göra skillnad för dem vi är till för genom att arbeta för att fler ska bli självförsörjande och därigenom få möjlighet att leva ett självständigt liv.

Försörjningsstödsenheterna i Östra Göteborg är från 1 januari 2021 tillsammans med försörjningsstödsenheterna i Angered en del av socialförvaltningen Nordost. Försörjningsstödsenheterna i Nordost består av åtta enheter, tre av dessa är baserade i Nordost Öster. Arbetsplatsen är belägen i Kortedala och hos oss arbetar cirka 70 medarbetare fördelat på tre enheter. Vår mottagningsgrupp ansvarar för nybesök och genomför rådgivning och tidsbokning samt jour i ej aktuella ärenden. Övriga två enheter handlägger löpande ärenden. Inom enheterna har vi fem unga vuxna tjänster som arbetar med sökande mellan 1825 år.

Försörjningsstödsenhet 3 består av 23 socialsekreterare och 4 socialsekreterare som arbetar inom Finsam, 3 förste socialsekreterare och enhetschef.

I uppdraget som socialsekreterare inom försörjningsstöd ingår att ta emot, utreda, bedöma, besluta och följa upp ärenden. Du kommer att arbeta med försörjningsuppdraget och självförsörjningsuppdraget, genom att vi utreder rätten till bistånd och tillsammans med den sökande stödjer processen som ska leda till självförsörjning. Som socialsekreterare kommer du att i nära samarbete med interna och externa samarbetspartner ha ansvar för uppföljning av arbetsplaner upprättade tillsammans med den enskilde. I arbetet ingår mycket kontakt med våra brukare, andra myndigheter, sjukvården och övriga enheter inom förvaltningen. I det dagliga arbetet får du stöd av 1:e socialsekreterare. På vår arbetsplats finns en bredd bland medarbetarna, där några har lång erfarenhet inom både yrket medan andra med kortare erfarenhet bidrar med nya perspektiv och kunskap. Vi har personal i alla åldrar. Vi erbjuder dig ett varierande arbete på en enhet med engagerade kollegor med en god kollegial sammanhållning. Du kommer att erbjudas goda utvecklingsmöjligheter i form av extern processhandledning, metodhandledning och utbildning.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet från arbete med myndighetsutövning inom försörjningsstöd. Du är väl förankrad inom områdets lagstiftning. Du förstår vikten av en rättssäker handläggning och vad detta innebär i praktiken.
Utifrån rådande lagstiftning och vårt uppdrag behöver du ha god vana i att samverka med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och sjukvården. Specifikt har du erfarenhet att upprätta och genomföra SIP och att arbeta i självförsörjningsuppdraget med individer som bedöms stå långt från arbetsmarknaden, där det föreligger en komplex problematik. Det är meriterade om du har erfarenhet och kunskap av att ha arbetat med processen i självförsörjningsuppdraget för att klient ska få rätt ersättning såsom sjukersättning eller aktivitetsersättning. Du har erfarenhet av arbete med våld i nära relationer och FREDA-kortfrågor.


På arbetsplatsen är du engagerad och arbetar utifrån uppdraget på ett målinriktat sätt med brukaren i fokus för att hen ska nå självförsörjning. Du är positiv, öppen och tillgänglig samtidigt som du förmår förmedla struktur och målinriktning i arbetet med brukaren. Du är strukturerad och har förmåga att överblicka och prioritera dina arbetsuppgifter. Du tar eget ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmåga att arbeta självständigt, analysera, reflektera och fatta beslut. Du förväntas ha ett gott bemötande för dem vi är till för och i samverkan med interna och externa aktörer. Du bidrar självklart i metod- och verksamhetsutveckling och du trivs med att följa upp dina och verksamhetens mål.

I arbetet ingår att kommunicera och dokumentera och du behöver vara skicklig på att formulera dig tydligt på svenska i både tal och skrift. Goda datakunskaper är ett krav och har du kunskaper i Treserva ser vi det som meriterande.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

I socialförvaltning Nordost arbetar vi för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande. Som anställd erbjuds du ett friskvårdsbidrag och även ett flertal rabatterade aktiviteter.

Sammanfattning

Liknande jobb


14 juni 2021

14 juni 2021

Socialsekreterare LSS och socialpsykiatri (vik)

14 juni 2021