Socialsekreterare till Funktionsstöd unga i Nordost

Socialsekreterare till Funktionsstöd unga i Nordost

Arbetsbeskrivning

Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Då utvecklas vi och kan delta i samhället. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer behov och ger stöd till de som har rätt till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Ett liv som alla andra.
Med 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi fattar beslut om och arbetar inom boende med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Vi arbetar aktivt med att utveckla och sprida kunskap inom Göteborgs Stad och till andra. På så sätt blir vi alla bättre på att förstå behov och ge rätt stöd. Tillsammans ser vi till att fler kan leva ett gott och självständigt liv som alla andra.
Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som nyfiken på att jobba tillsammans med oss i en spännande stadsdel med en viktig målgrupp våra barn och unga med funktionsnedsättningar. Denna tjänst är ett föräldravikariat på ett år.

Du är driven, nyfiken, för processer framåt och tycker om att arbeta både individuellt och i samverkan.

Vi är Funktionsstöd Myndighet Nordost Unga och består av 13 socialsekreterare, två förste socialsekreterare och en enhetschef. Vi utreder rätten till bistånd enligt LSS och SoL. Vi är ett gäng som trivs ihop och värnar om vårt goda arbetsklimat och stöttar varandra i arbetet. Hos oss får du ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med stor möjlighet att påverka samt tillgång till metod- och processhandledning.
Vi huserar på Angereds torg, vilket är en knutpunkt i området, både vad gäller lokaltrafik och möjligheterna att ta sig hit men även vad gäller utbud av butiker och restauranger.

I din roll som socialsekreterare kommer du att utreda individers rätt till insatser enligt SoL och LSS. Du kommer att möta personer med psykisk/neuropsykiatrisk/fysisk och intellektuell funktionsnedsättning, deras familjer, nätverk samt godemän/förvaltare. Ibland kommer du att hålla samtal tillsammans med tolk. Vi samarbetar med utförarverksamheter såsom boenden, övrig socialtjänst, myndigheter och skola. Kompetensutveckling och omvärldsbevakning är en viktig del av arbetet.

Arbete på myndighet funktionsstöd innebär att kombinera teoretiska kunskaper kring diagnoser samt kring konsekvenser av funktionsnedsättning ur ett socialt/biologiskt/psykologiskt/kulturellt perspektiv med dina praktiska färdigheter. Det kan handla om att kommunicera med personer som har nedsatt kommunikationsförmåga och med personer i utsatta situationer och i kris. Arbetet innebär att hantera prioriteringar, krav och motstridiga intressen, att göra etiska överväganden och ställningstaganden. En viktig del är också att avgöra när annan kompetens än den egna behövs. Vi arbetar med ett normkritiskt förhållningssätt.
Du får gärna ha erfarenhet av målgruppen och området men viktigast är rätt person på rätt plats!
Har vi lyckats fånga ditt intresse än?
Välkommen in med din ansökan!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Förutom din examen så har du läst socialrätt på minst 7,5 högskolepoäng.

Du har erfarenhet av myndighetsutövning med utredningar, bedömningar och verkställande av beslut.

Det är önskvärt att du är väl förtrogen med handläggning enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd, service till vissa funktionshindrade (LSS).
Har du även erfarenhet av att möta personer med funktionsnedsättningar är det meriterande.

För rollen så krävs det att du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse. Du är mån om att ditt arbete blir korrekt och grundligt utfört samtidigt som du inte lämnar någonting åt slumpen. Du har förmåga att ha fokus på detaljer. Du kontrollerar och följer upp ditt arbete för att säkerställa att det håller en hög kvalitet. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

ÖVRIGT
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
- Trygg anställning med goda anställningsvillkor
- Heltid med möjlighet till deltid
- Introduktion vid nyanställning
- Kompetensutveckling
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister.

Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.

Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.

Sammanfattning

Liknande jobb


22 april 2024

22 april 2024

19 april 2024