Socialsekreterare till Mottag Barn och Unga Nordost

Socialsekreterare till Mottag Barn och Unga Nordost

Arbetsbeskrivning

Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en helt ny förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en socialsekreterare till vår mottagningsenhet inom avdelningen barn och unga myndighet. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du gör skillnad i människors vardag, på en arbetsplats med ett gott arbetsklimat och kollegialt stöd.

På vår mottagningsenhet arbetar sexton socialsekreterare, tre 1:e socialsekreterare och en enhetschef vilket möjliggör ett gott kollegialt stöd samt nära arbetsledning och metodhandledning i såväl grupp som individuellt. Arbetsplatsen är förlagd i Hjällbo eller i Bergsjön.

På mottagningsenheten arbetar vi med myndighetsutövning utifrån SoL och LVU samt med arbetssättet Barns Behov i Centrum (BBiC), Signs of Safety och gällande lagstiftning. Vi tar emot anmälningar och ansökningar gällande barn 0-18 år i icke aktuella ärenden och vi har jourberedskap att agera snabbt i akuta situationer. Vi gör risk och skyddsbedömningar kring barns situation samt rättssäkra förhandsbedömningar och fattar beslut i enlighet med delegation. Vi handlägger även ärenden enligt § 6 LVU, omedelbart omhändertagande och yttranden i icke aktuella ärenden.

En viktig arbetsuppgift är också att ge service genom vägledande och rådgivande samtal med de som söker kontakt med socialtjänstens verksamhet för barn och deras familjer, så väl privatpersoner, andra professionella och samverkanspartners.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen och tidigare erfarenhet av arbete med myndighetsutövning. Önskvärt är även att du har utbildning i, samt erfarenhet av barnsamtal samt har god kunskap inom våld i nära relationer.

Du som söker har ett tydligt barnperspektiv och är mån om ett gott bemötande. Du lyssnar på personen du möter och anpassar din kommunikation efter mottagare och situation. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du arbetar effektivt under stress och har förmågan att behålla lugnet i svåra situationer

Kring barn och ungdomar finns många aktörer, varför vi lägger stor vikt vid din förmåga att samverka med både interna och externa aktörer vilket kräver en hög grad av självständighet, flexibilitet och eget ansvar. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar.

Välkommen med din ansökan till oss på Barn och Unga Mottag i Nordost!ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?

Sammanfattning

Liknande jobb


Gruppledare

Gruppledare

17 november 2021

Utredande socialsekreterare barn och unga

Utredande socialsekreterare barn och unga

17 november 2021

Utredande socialsekreterare barn och unga – vikariat

Utredande socialsekreterare barn och unga – vikariat

17 november 2021

Socialsekreterare till Utredningsenheten vuxen

Socialsekreterare till Utredningsenheten vuxen

17 november 2021