Socialsekreterare till Mottagningsteamet

Arbetsbeskrivning

Vi på social- och omsorgsförvaltningen vill vara bäst på att bli bättre!
Vi ger våra medborgare förutsättningar till ett gott och värdigt liv genom att erbjuda professionellt och individuellt anpassat stöd.
Vi är en attraktiv arbetsplats där alla känner stolthet och glädje. Vår verksamhet ger ett stort värde för medborgarna. Detta åstadkommer vi genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Arbetet genomsyras av vår gemensamma värdegrund. Under våren genomförde förvaltningen en större omorganisation. Bland annat samlades myndighetsutövningen i ett gemensamt verksamhetsområde. Även övriga verksamhetsområden inom förvaltningen genomgick omfattande förändringar.

Myndighetskontoret är uppdelat i fyra enheter: Vuxna och Äldre, Barn och ungdom, Mottagningsteamet och Trygg Hemgång. Mottagningsteamet består i dagsläget av sex socialsekreterare, en teamledare och en enhetschef. Vi söker nu två nya socialsekreterare, en tillsvidaretjänst och ett vikariat på ett år med möjlighet till förlängning.


ARBETSUPPGIFTER
I Mottagningsteamet arbetar vi främst med att ta emot anmälningar och ansökningar och att handlägga dessa utifrån gällande lagstiftning. Vi aktualiserar, dokumenterar och gör bedömningar utifrån LVU, LVM och SoL i barn- och vuxenärenden. Vi arbetar också med rådgivning och samverkan med professionella och privatpersoner, interna och externa aktörer. Vi arbetar uppsökande och till viss del förebyggande och deltar i olika former av samverkan med skola, polis med mera. I vårt uppdrag ingår att arbeta motiverande i möten med exempelvis familjer och vuxna och vi möter människor som ofta befinner sig i utsatta situationer.
Vi gör risk- och skyddsbedömningar och arbetar även med akuta händelser vilket innebär att vi kontinuerligt gör prioriteringar i vårt dagliga arbete. Detta innebär att vi behöver vara mycket flexibla då vi ofta skiftar fokus och arbetar utifrån olika lagrum.
I vårt team har vi en god kollegial anda där vi stöttar och ställer upp för varandra. Att arbeta i Mottagningsteamet är utmanande, utvecklande och roligt.


KVALIFIKATIONER
Socionomexamen.
Minst tre års erfarenhet av myndighetsutövning.
Körkort.

ÖVRIGT
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.

I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.

Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare inom 300 olika yrken som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.

Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs

I och med att du ansöker om denna tjänst lämnar du också ditt samtycke till att Hudiksvalls kommun behandlar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter: https://www.hudiksvall.se/Ovrigt/Om-personuppgifter.html

Observera att vi endast tar emot ansökningar via www.offentligajobb.se

Sammanfattning

Liknande jobb


Verksamhetsledare till Återanvändarna

1 december 2020

30 november 2020

30 november 2020

Case manager/Socionom

Case manager/Socionom

30 november 2020