Socialsekreterare till Mottagningsteamet

Arbetsbeskrivning

Vi finns här för människor. Vi erbjuder olika typer av stöd till barn, unga, familjer och vuxna som på något sätt har behov av våra insatser. Vi ger personer det stöd som behövs för att sedan av egen kraft komma vidare till arbete, studier eller på annat sätt få hjälp för att utvecklas. Vi tar hand om våra gamla när de behöver stöd i sin vardag.
Vi är en av få kommuner i Sverige som har en samlad socialtjänst. Det innebär att myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser finns i en och samma förvaltning. Det ser vi som en enorm styrka. Vi skapar värde för våra kommuninvånare och bidrar till ett gott och värdigt liv för alla, oavsett förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid tidiga insatser och förebyggande arbete, professionellt och individuellt anpassat stöd. Vi är en lärande arbetsplats - Vi gör varandra bättre genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Vi är social- och omsorgsförvaltningen en del av Hudiksvalls kommun.
ARBETSUPPGIFTER
Mottagningsteamet ansvarar för handläggning av orosanmälningar gällande barn , vuxna och äldre. Hos oss på mottagningsteamet tar vi emot anmälningar och ansökningar gällande oro kring barn och vuxna som far illa eller är i behov av stöd, Det kan handla om bland annat missbruksproblem, omsorgssvikt hos föräldrar, våld i nära relationer, behov av hemtjänst, socialpsykiatriska insatser, hemtjänst med mera. Vi deltar på SIP-möten samt på samverkansmöten med skola, polis och fritid (SSPF) och vi samarbetar mycket med våra andra enheter inom myndighetskontoret. Vi upprättar också yttranden utifrån LUL samt i körkortsärenden. En stor del av vårt arbete är rådgivande samtal med privatpersoner och samarbetspartners.

Enheten består av 7 socialsekreterare, en teamledare samt en enhetschef. Som person har du ett professionellt bemötande och förstår vikten av att ha ett gott samarbete med de aktörer som finns runt den enskilde och de familjer vi möter. Du är en person som är flexibel och trivs med ett arbete i växlande tempo där du kan behöva omprioritera arbetsuppgifter utifrån dagens behov. Du har en god förmåga att arbeta både självständigt och i team. Vårt arbete är av varierande karaktär, därför är det meriterande om du har erfarenhet av handläggning enligt SoL, LVU och LVM.
KVALIFIKATIONER
Minst 3 års erfarenhet av myndighetsutövning.
Socionom

ÖVRIGT
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.

I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.

Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare inom 300 olika yrken som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.

Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs

I och med att du ansöker om denna tjänst lämnar du också ditt samtycke till att Hudiksvalls kommun behandlar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter: https://www.hudiksvall.se/Ovrigt/Om-personuppgifter.html

Observera att vi endast tar emot ansökningar via www.offentligajobb.se

Sammanfattning

Liknande jobb


2 Handledare, Fontänhuset Falun

2 Handledare, Fontänhuset Falun

27 juni 2022

Finspångs kommun söker Enhetschef inom LSS

Finspångs kommun söker Enhetschef inom LSS

27 juni 2022

Socionomkonsult till Barn och Unga

Socionomkonsult till Barn och Unga

27 juni 2022