Socialsekreterare, tillsvidare

Arbetsbeskrivning

VÄRMDÖ SOCIALFÖRVALTNINGS INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG (IFO) SÖKER SOCIALSEKRETERARE. Värmdö kommun är en skärgårdskommun som befinner sig i stor expansion. Värmdö är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige, vilket ger spännande möjligheter. IFO driver en framsynt socialtjänst och är indelad i sex funktionsgrupper; Familj-, Familjevård-, Ungdom-, Mottagning-, Vuxen- och Familjerättsgrupp. Sammanlagt är vi 30 socialsekreterare som betjänar hela kommunen. I dag är en tredjedel av socialsekreterarna män. Samtliga socialsekreterare på IFO arbetar med ett gemensamt förhållningssätt utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. Hela IFO är inbegripna i olika samverkansprojekt med andra myndigheter och förvaltningar. Du ska ha socionomexamen eller likvärdig utbildning och minst tre års erfarenhet av yrket. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och din möjlighet att bidra till ett gott verksamhetsklimat. Du ska ha lätt att uttrycka dig i tal och skrift. Vi eftersträvar jämn könsfördelning och ser gärna manliga sökanden. SOCIALSEKRETERARE TILL FAMILJERÄTTSGRUPPEN, TILLSVIDAREANSTÄLLNING. Familjerättsgruppen består av 4 socialsekreterare och en assistent. En av våra medarbetare ska flytta till Skåne. Vi söker en socialsekreterare till familjerättsgruppen som ska arbeta med; faderskap, utredningar enligt Föräldrabalken, samarbetssamtal och adoptioner. SOCIALSEKRETERARE TILL FAMILJEGRUPPEN, TILLSVIDAREANSTÄLLNING. Familjegruppen består av 6 socialsekreterare och vi behöver utöka bemanningen med en tjänst. Arbetsgruppen ansvarar i huvudsak för att utreda och bedöma behov av insatser för barn 0-11 år och deras familjer enligt SoL och LVU samt uppföljning av pågående insatser som ex. familjehemsplaceringar och kontaktfamiljer. SOCIALSEKRETERARE TILL MOTTAGNINGSGRUPPEN, TILLSVIDAREANSTÄLLNING. I Mottagningsgruppen arbetar 8 socialsekreterare och en handläggare. En av våra socialsekreterare ska flytta och vi behöver vi en ny medarbetare. Arbetet i Mottagningsgruppen består främst av utredning och biståndsbedömningar vid ansökningar om försörjningsstöd samt förändringsarbete vid både kortvarigt och långvarigt biståndsbehov. Vi arbetar utifrån en helhetssyn där klienten och dess nätverk är en viktig resurs i arbetet. Vi samverkar i tre projekt med bl a FK och Af. SOCIALSEKRETERARE TILL VUXENGRUPPEN, TILLSVIDAREANSTÄLLNING. Vuxengruppen söker en ny medarbetare under förutsättning att en av våra handläggare erhåller ny tjänst. Vuxengruppen består av 5 socialsekreterare som arbetar med enskilda och deras familjer/nätverk, som har olika former av beroendeproblematik. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att utreda och bedöma behov av insatser enligt SoL och LVM.

Sammanfattning

Liknande jobb


20 augusti 2010

Säkerhetsarkitekt

21 augusti 2010

Specialist Applikationssäkerhet

21 augusti 2010

23 augusti 2010