Socialsekreterare, tillsvidare

Arbetsbeskrivning

SOCIALSEKRETERARE TILL MOTTAGNINGSGRUPPEN Värmdö socialförvaltning, Individ- och familjeomsorgsavdelningen söker socialsekreterare till Mottagningsgruppen. Tillsvidareanställning, heltid, samt vikarie 6 månader. En av våra arbetskamrater ska sluta och därför söker vi en ny medarbetare. Vi behöver även förstärka arbetsgruppen tillfälligt med ett vikariat, 6 månader. I Mottagningsgruppen arbetar 8 socialsekreterare och en handläggare. Vi söker medarbetare med erfarenhet av arbete med försörjningsstöd som tillsammans med oss kan möta det ökande behovet av insatser. Vi är i ett spännande skede med stora utvecklingsmöjligheter främst med arbetet med arbetslösa och långtidssjukskrivna där vi samverkar i projekt med andra förvaltningar och myndigheter. I Mottagningsgruppen arbetar socialsekreterarna med handläggning och biståndsbedömning vid ansökningar om försörjningsstöd samt med förändringsarbete vid både långvarigt och kortvarigt biståndsbehov. Vid nybesök arbetar vi alltid två och två, i övrigt vid behov. Vi vill att Du ska ha socionomexamen eller liknande utbildning samt erfarenhet av yrket. Vi lägger stor vikt vid Din personliga lämplighet och Din möjlighet att bidra till ett gott verksamhetsklimat. Värmdö kommun är en snabbt växande kommun med ca 35 000 invånare och en ung befolkning. På vår avdelning arbetar för närvarande 30 socialsekreterare uppdelade på 6 specialiserade grupper; Mottagning-, Familj-, Ungdom-, Vuxen-, Familjevård- och Familjerättsgrupp. Avdelningens arbete är framsynt och genomsyras av ett systemteoretiskt förhållningssätt.

Sammanfattning

Liknande jobb


20 augusti 2010

Säkerhetsarkitekt

21 augusti 2010

Specialist Applikationssäkerhet

21 augusti 2010

23 augusti 2010