Socialsekreterare ungdomsgruppen

Socialsekreterare ungdomsgruppen

Arbetsbeskrivning

Välkommen till Solnas ungdomsgrupp!

Om arbetsplatsen
Barn- och ungdomsenheten ansvarar för myndighetsutövning och insatser riktade till barn 0-20 år och deras familjer. Enheten är uppdelad i sex grupper; mottagningsgrupp, utredningsgrupp barn 0-12 år, utredningsgrupp ungdom 13-20 år, placeringsgrupp, öppenvård och familjerätt som är gemensam med Ekerö och Sundbyberg. 

Utredningsgruppen ungdom 13-20 år söker nu en ny kollega. Utredningsgruppen är en kompetent, rolig och trevlig arbetsgrupp som består av nio socialsekreterare som tycker det är viktigt att jobba tillsammans. Många av socialsekreterarna i gruppen har flerårig erfarenhet av utredningsarbete och flera har även annan erfarenhet av socialt arbete.

Vi tillämpar årsarbetstid där du har möjlighet att planera din arbetstid i samråd med din chef. Vi erbjuder extern handledning och individuell lön. Vi har friskvårdspeng om 1.500:- per år. Arbetsplatsen är belägen på Englundavägen i Solna Business Park.

Vad innebär arbetet?
Som socialsekreterare kommer du att utreda ungdomars behov och föreslå samt följa upp insatser. Vi är två socialsekreterare som arbetar tillsammans i utredningsarbetet och när det finns barn och ungdomar i samma familj samarbetar socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppen. Arbetet bedrivs enligt SoL, LVU och i övrigt gällande lagstiftning. Utredningsgruppen har tillgång till metodstödjare som stöttar nya handläggare i introduktionen och samtliga handläggare i utredningsarbetet. Förutom traditionell handledning där vi jobbar mycket med processer har gruppen även handledning i Signs of Safety, som en del i implementeringen. Alla handläggare har eller ska gå utbildning i Signs of Safety och flera har gått fördjupningsutbildning. 

Vem söker vi?
Vi söker dig som har socionomexamen och är intresserad av att utveckla socialt arbete och då utredningsarbetet kring ungdomar. Det är meriterande om du har erfarenhet av socialt arbete och arbete med målgruppen. Det är också meriterande om du har erfarenhet av utredningsarbete och myndighetsutövning. Vi erbjuder dig ett gott kompetensutbyte i form av erfarna kollegor, tillgänglig arbetsledning, metodstöd, handledning och utbildningar. Vi har även en väl utarbetad introduktion för nyanställda. Vi värdesätter dig som är stabil, strukturerad och har en empatisk förmåga. Vi värdesätter också god samarbetsförmåga och helhetssyn. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Mer information och ansökan
Du ansöker enkelt utan CV eller Personligt brev senast den 2021-10-03. När du söker kommer möjligheten att bifoga filer att finnas, men vi ber dig att trots det inte bifoga någonting utan endast besvara de frågor som ställs i samband med din ansökan. Dina skriftliga svar på frågorna kommer att beaktas som ett första skrivprov samt utgöra urvalet för nästa steg i processen, de filer som bifogas kommer inte att öppnas. Urvalsarbetet kommer att påbörjas efter sista ansökningsdag. Rekryteringsprocessen kommer att bestå utav screeningstester, telefonintervju med rekryterare, intervju samt referenstagning.

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till Johanna Friberg, sektionschef ungdomsgruppen, 08 746 34 22.

Anställningen är en tillsvidaretjänst, på heltid, med tillträde efter överenskommelse.

Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.            

 


I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.

Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer, till personer med funktionsnedsättning eller missbruk samt för stöd till brottsoffer och personer i behov av ekonomiskt stöd. Vi ger råd, stöd och handlägger frågor som rör barn- och ungdom, familjerättsfrågor, psykisk funktionsnedsättning och missbruk, samt frågor som rör brottsoffer och försörjningsstöd.

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit.

Sammanfattning

 • Arbetsplats: Solna Stad
 • 1 plats
 • Tills vidare
 • Heltid
 • Fast månads- vecko- eller timlön
 • Publicerat: 20 september 2021
 • Ansök senast: 3 oktober 2021

Liknande jobb


Professionell god man

Professionell god man

19 oktober 2021

Socialsekreterare Barn och unga - vikariat

Socialsekreterare Barn och unga - vikariat

19 oktober 2021

Socialsekreterare inom IFO

19 oktober 2021

Socialsekreterare till vuxengruppen

Socialsekreterare till vuxengruppen

19 oktober 2021