Socialt ansvarig samordnare

Socialt ansvarig samordnare

Arbetsbeskrivning

Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.

I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.

ARBETSUPPGIFTER
Som Socialt ansvarig samordnare, SAS, kommer du att spela en viktig roll i det övergripande och strategiska arbetet för kvalitetsstyrning inom socialtjänstens verksamhetsområden utifrån gällande lagar och föreskrifter. Du arbetar för att säkerställa att verksamheten följer föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet. Arbetet innefattar omvärldsbevakning bland annat gällande lagstiftning och du kommer att ingå i nätverk och arbetsgrupper inom och utom förvaltningen. Som SAS kommer du att ha ett nära samarbete med verksamheterna, där du kommer att ge råd och stöd samt genomföra utbildningsinsatser.

Du leder förvaltningens kvalitetsgrupp som består av verksamhetsutvecklare och verksamhetscontrollers. Tillsammans arbetar ni med att utveckla effektiva arbetssätt för att säkerställa att förvaltningen uppfyller lagar, föreskrifter och beslut med fokus på de verksamheten är till för.

En del av ditt arbete består av utredning och bedömning av Lex Sarah-rapporter samt eventuella anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Du kommer även att handleda andra funktioner som utses att utreda enligt Lex Sarah och informera nämnden om eventuella anmälningar till IVO.

Du kommer att ha möjlighet att själv planera din arbetsdag utifrån vilka arbetsuppgifter du har för dagen. Det ger dig friheten att emellanåt arbeta hemifrån eller från andra platser när det är lämplig och utifrån verksamhetens behov.

Är du är redo att ta dig an givande roll där du kan påverka och bidra till höjd kvalitet inom socialtjänsten? Sök idag och bli vår nya Socialt ansvarig samordnare!

KVALIFIKATIONER
Du som söker behöver ha socionomexamen eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer relevant. Det är även en grundförutsättning att du har minst två års erfarenhet från arbete med myndighetsutövning inom socialtjänst, exempelvis från individ- och familjeomsorg. Du behöver även ha minst två års erfarenhet från kvalificerat utredningsarbete, där du självständigt har drivit och genomfört utredningar.

Meriterande för tjänsten är arbete med tillsyn och granskning och erfarenhet från processledning där du självständigt drivit och genomfört utvecklingsarbete. För tjänsten är det även en fördel om du har erfarenhet från ledarskap exempelvis som chef med personalansvar eller i annan arbetsledande position utan personalansvar.

Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.

Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande.

Du är snabb, produktiv och motiverad samt har ett starkt engagemang och entusiasm för ditt arbete. Du tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra.

Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Tjänsten tillsätts förutsatt att erforderliga beslut fattas.

Sammanfattning

Liknande jobb


Socialsekreterare, barn och unga sökes till Uppsala län

Socialsekreterare, barn och unga sökes till Uppsala län

30 november 2023

30 november 2023