Sommarjobba på SCA Skog 2024

Sommarjobba på SCA Skog 2024

Arbetsbeskrivning

SCA Skog

Som en av våra sommarjobbare blir du del av vår breda verksamhet och får möjlighet att lära dig allt från virkesköp till skogsvård, produktion, logistik och administration. Vill du växa med skogen och växa med oss?

Din nästa utmaning
Nu söker vi dig som vill sommarjobba och säsongsjobba hos oss. Hos oss får du möjlighet att jobba inom följande befattningar:
Skoglig fältassistent - Som fältassistent jobbar du bland annat med insamling av skogliga data, uppföljning av skogsvård och skogliga försök.
Skogsvårdsuppföljare - Att jobba som skogsvårdsuppföljare innebär att du har uppgifter som kvalitetsuppföljning av skogsvård gjorda av SCAs planläggningsentreprenörer. Arbetet är både i fält och på kontor. Tidigare erfarenhet av fältarbete krävs. Detta arbete sträcker sig under hela säsongen med start i maj och slut i oktober.
Transportledare - Som transportledare ansvarar du för virkesflödet inom en bestämd geografi. Transportplaneringen omfattar leveranser både till egen industri och externa kunder. Du samplanerar flödet tillsammans med produktionsfunktionen och samarbetar med produktionsledarna för att säkerställa att logistiken flyter på så bra som möjligt. Du ansvarar för löpande kontakter med de åkerier du har till ditt förfogande, detta arbete ger en bra chans att även träna på ledarskap. 
Produktionsledare –Som produktionsledare får du chans att träna på ledarskap genom att ansvara för kontakter med ett antal avverkningslag, slutavverkning och gallring. Du säkerställer produktionen på bästa möjliga sätt och du jobbar i samverkan med avverkningslag och kollegor inom övriga funktioner. Som produktionsledare arbetar du löpande med kvaliteten på utfört arbete genom att genomföra uppföljningar i fält. 
Kvalitetsuppföljare skogsbruksplaner - Som kvalitetsuppföljare skogsbruksplaner arbetare du med att kvalitetsgranska skogsbruksplaner gjorda av SCAs planläggningsentreprenörer. Arbetet är både i fält och på kontor. Tidigare erfarenhet av fältarbete krävs.
Virkesköpare - Som virkesköpare under semesterperioden är du såväl kundernas som kollegornas kontaktperson för frågor om affärer och avtalade åtgärder hos skogsägare i din geografi.
Plantskolearbetare - Som plantskolearbetare anställs du på vår plantskola i Timrå.. Din huvudsakliga uppgift är plantskötsel andra uppgifter som förekommer är truckkörning/hjulastarkörning, lastning samt inventering. Till Norrplant söker vi både sommarjobbare juni till augusti och säsongsanställda över perioden maj till oktober.
Placeringsorter för sommarjobben är inom SCA Skogs hela verksamhetsområde, som sträcker sig från Söderhamn i söder till Kiruna i norr. För plantskolearbetare gäller placeringsort Timrå. Läs mer om vilka orter vi finns på https://www.sca.com/skog/kontor
Vem är du?
För att sommarjobba inom våra skogliga befattningar tror vi att du studerar eller har studerat vid en högre skoglig utbildning eller har på annat sätt skaffat dig motsvarande kunskaper. 
För att du ska kunna erbjudas ett sommarjobb behöver du ha fyllt 18 år när du anställs.
B-körkort är ett krav då våra jobb till stor del är ute i fält.
För oss är det också viktigt att ditt beteende samspelar med SCAs kärnvärden: respekt, högklassighet och ansvar.

Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder ett sommarjobb som ger dig värdefull erfarenhet inför din fortsatta skogliga karriär. Du kommer att få en bra introduktion och övrigt stöd för att kunna möta kraven i tjänsten. Du ingår i ett team, både inom geografin men även med kollegor utspridda på olika orter där ni har stöd av varandra.

Vi strävar efter en hälsosam och säker arbetsmiljö som ger dig förutsättningar för ett hållbart och roligt arbetsliv. Vi jobbar också medvetet för att i övrigt skapa ett högt värde för varje individ och att vi ska känna en stolthet över det vi gör tillsammans.

Vill du veta mer?  
Har du frågor rörande rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta: Elin Eriksson, elin.eriksson@sca.com
Fackliga företrädare:
Petter Huuva, Ledarna, 0920-259932, petter.huuva@sca.com
Erik Forsberg, Akademikerförbundet, 060-193323, erik.forsberg@sca.com
Tony Öman, Unionen, 0612 – 881 09, tony.oman@sca.com
Sista ansökningsdag är 2024-02-18. Vi hanterar din ansökan efter sista ansökningsdag och kallelse till intervju eller annan kommunikation med dig sker via e-post.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: SCA Skog AB
  • 1 plats
  • 11 dagar - upp till 3 månader
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 12 februari 2024
  • Ansök senast: 18 februari 2024

Besöksadress

Skeppareplatsen 1
None

Postadress

None
SUNDSVALL, 85188

Liknande jobb


29 november 2023

29 november 2023

29 november 2023

29 november 2023