Sorsele kommun söker kommunchef

Sorsele kommun söker kommunchef

Arbetsbeskrivning

Sorsele är en liten kommun med stort hjärta och vidsträckta områden. Att arbeta, bo och leva här innebär en hållbar livsstil kantad av orörd natur. Vi som bor i kommunen hoppas att fler ska upptäcka den och söker en kommunchef som hjälper oss att sätta vår kommun på kartan.

Uppdraget Som kommunchef är du Sorsele kommuns högsta tjänsteperson och har det övergripande ansvaret att driva och samordna organisationen, samt se till att politiska beslut verkställs. Ditt arbete genomsyras av ett tydlig medborgar- och medarbetarfokus. I rollen som kommunchef har du många olika kontaktytor och uppmuntrar till systematisk samverkan på lokal, regional och nationell nivå. Du lyfter de framtids- och utvecklingsfrågor som vi internt har prioriterat även i dessa samarbeten.

Kommunens egna verksamheter är i huvudsak organiserade i en förvaltningsorganisation under kommunstyrelsen. Du är chef över våra verksamhetschefer. Sorsele kommun har sju verksamhetsområden; stödverksamheten, tekniska verksamheten, utbildningsverksamheten, utvecklingsverksamheten, individ- och familjeomsorgen samt äldreomsorgen. Samhällsbyggnadsverksamheten är organiserad under Samhällsbyggnadsnämnden. Under verksamheterna finns ett antal enheter med olika arbetsområden. Sorsele kommun ingår i det samiska förvaltningsområdet. Ett förvaltningsområde innebär att den för området aktuella minoriteten har förstärkt skydd i språkavseende enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Näringslivet är småskaligt men brett och rymmer företag alltifrån prospektering till högteknologi. Andelen unga och i synnerhet kvinnliga företagare är jämförelsevis hög. In närtid har Sorsele kommun tilldelats pris för Norrlands bästa företagsklimat av organisationen Svenskt Näringsliv. Vi jobbar ständigt för att utveckla Sorsele som en attraktiv plats för företag och nyetableringar.

Med en liten kommun följer stora fördelar. Allt från snabba beslutsvägar, unik sammanhållning till ett närings- och föreningsliv med hög grad av samverkan. Som kommunchef på Sorsele kommun har du en stor bredd i dina arbetsuppgifter och därmed goda möjligheter till såväl personlig som professionell utveckling. Varmt välkommen till oss!

Vem söker vi? Vi söker dig som vill hjälpa oss att sätta Sorsele kommun på kartan. Tillsammans arbetar vi för att fler ska upptäcka vilken enastående kommun Sorsele är att arbeta, bo och leva i. Vi vill att du svetsar oss samman så att vi gemensamt kan nå våra uppsatta mål.

I ledarrollen känner du dig trygg. Du är medveten om dina styrkor och svagheter, samt när du behöver hjälp från andra för att få jobbet gjort på ett effektivt sätt. Andra skulle beskriva dig som tydlig, utåtriktad och entusiastisk. De skulle intyga att du behåller din positiva inställning även i tuffa situationer. Ny kunskap tar du snabbt in och använder den på det sätt som situationen kräver. Du har lätt att skapa förtroende och samarbete med personer på olika nivåer så väl i den egna som i andra organisationer. Människor känner sig bekväma i ditt sällskap.

Kvalifikationer Du är en erfaren ledare som har arbetat med komplexa frågor på strategisk nivå. För att kunna leda oss medarbetare mot en tydlig mål- och resultatuppföljning, direkt kopplat till vår resultat- och fördelningsmodell, behöver du ha kunskap om ekonomisk verksamhetsstyrning. I ledarrollen har du varit chef över chefer. Du har lett organisationer i förändrings- och utvecklingsarbete, vilket du kommer att ha nytta av hos oss. Vi tror att det behövs nya sätt att tänka och agera för att bidra till hållbar utveckling i vårt samhälle.

Meriterande kvalifikationer En akademisk utbildning är önskvärd, men inget krav. Om du under ditt arbetsliv har du arbetat i en politiskt styrd verksamhet är det meriterande. Denna erfarenhet, i kombination med god kunskap om den politiska processen, är ökar dina möjligheter att lyckas i rollen som kommunchef. Kunskap om kommunal styrning och lagstiftning är självfallet meriterande. Det skulle hjälpa dig om du har förståelse för en mindre kommuns utmaningar och potential.

Sista ansökningsdag: Tisdag 14 september 2021. När du ansöker kommer dina handlingar att behandlas enligt offentlighetsprincipen. Du samtycker till detta när du registrerar din ansökan hos oss.

Övrigt: Tjänsten är säkerhetsklassad och du kommer att få genomgå en säkerhetsprövning. En godkänd sådan är en förutsättning för anställning, likaså ett giltigt körkort (B).

För information: I denna rekrytering har Sorsele kommun valt att samarbeta med OnePartnerGroup. Vänligen respektera att det endast är rekryteringskonsult Ulrika Andersson (ulrika.andersson@onepartnergroup.se, 070-260 91 65) som är kontaktperson i denna rekrytering. Ulrika svarar gärna på dina frågor om själva tjänsten eller rekryteringsprocessen som sådan.

Sorsele kommuns mål är att skapa ett livskraftigt Sorsele till alla. Det gör vi genom att kommunens medarbetare aktivt arbetar med medborgarna i fokus. Genom ett ökat medborgarinflytande, tydligare styrning av kommunen och skapandet av attraktiva arbetsplatser och partnerskap kommer vi att nå vårt mål. De närmsta åren fokuserar Sorsele kommun på följande strategiska initiativ; nöjda och friska medarbetare, digitalisering, öka kvalitén i kommunens tjänster, öka antalet invånare och bidra till en god kommunutveckling. Foto: Sanne Brännström

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sorsele kommun
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 23 augusti 2021
  • Ansök senast: 14 september 2021

Postadress

Burevägen 4
Sorsele, 92481

Liknande jobb


Kommundirektör

Kommundirektör

11 oktober 2021

11 oktober 2021

Kommunchef

Kommunchef

28 september 2021

Kommunchef

22 september 2021