Specialist inom civilt försvar

Specialist inom civilt försvar

Arbetsbeskrivning

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Vill du bli en av oss?
Vilka är vi
Enheten Strategisk säkerhet bildas på Ledningsstaben den 1 september 2022 och ska stödja generaldirektören samt ha ett myndighetsövergripande ansvar för strategiska frågor inom säkerhet och beredskap.

Enheten ansvarar för övergripande styrning och uppföljning av säkerheten på myndigheten. Vidare ansvarar enheten för arbetet med civilt försvar, kontinuitet, central krisledning, säkerhetsskydd och utvecklingen av myndighetens ledningssystem för informationssäkerhet. Enhetschefen är även myndighetens säkerhetschef samt säkerhetsskyddschef.

Vem söker vi
Vi söker en kvalificerad handläggare inom civilt försvar till vårt team som driver det systematiska utvecklingsarbetet för en mer robust myndighet. Du kommer att medverka i och leda myndighetsövergripande arbetsgrupper mot uppsatta mål och företräda myndigheten inom vissa nationella och regionala nätverk. Arbetet innebär att ta fram planer, riktlinjer och rutiner för att strukturera arbetet samt att aktivt genomföra behovsanpassade aktiviteter såsom arbetsmöten, seminarier, workshops, utbildningar och övningar. Även handläggning av ärenden som berör området, såsom att svara på remisser och andra yttranden, kommer att vara en del av arbetet.

Kvalifikationer
- Högskoleutbildning inom något av följande områden; Samhällsvetare med inriktning på Risk och Krishantering, Statsvetenskap, Juridik eller annan utbildning eller dokumenterad erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
- Kunskap om krislednings, totalförsvars- eller säkerhetsrelaterad verksamhet.
- Erfarenhet från strategiskt arbete inom offentlig förvaltning
- Goda kunskaper i att kommunicera på svenska i tal och skrift

Övriga meriter för tjänsten: 

- Kunskaper om svensk totalförsvarsplanering och säkerhetsskyddslagstiftningen

- Erfarenhet av utredningsarbete
- Kunskaper inom projektledning.

Vem är du
Som person har du ett högt säkerhetsmedvetande. Du behöver vara strukturerad, tydlig och ha en vilja och förmåga att ta egna initiativ i ditt arbete. Du har god förmåga att tolka, värdera och hantera komplex information och utifrån denna göra urval och prioriteringar. I rollen krävs att du har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift, där du på ett tydligt och otvunget sätt kan förmedla ditt budskap.

Partnerskapet med olika intressenter bygger på bemötande och tillit och därför kommer stor vikt att läggas på dina personliga egenskaper. Din förmåga att skapa förtroendefulla relationer, inom och utanför myndigheten är viktig för uppdraget. Eftersom området civil beredskap är under snabb utveckling inom myndigheten, krävs hög flexibilitet och snabb anpassningsförmåga till uppkomna nya krav och förändringar.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Detta innebär att det för befattningen krävs svenskt medborgarskap.

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vårt erbjudande
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. 

Placeringsorten är på vårt huvudkontor i Solna, Stockholm. Möjlighet till visst arbete på distans erbjuds.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2022-08-31 märkt med Af-2022/0058 2066. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet, samt intyg/betyg som efterfrågas i annonsen ska bifogas direkt i ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen 

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Sammanfattning

Liknande jobb


30 september 2022

Projektledare, utveckling av Sociala system

Projektledare, utveckling av Sociala system

30 september 2022

30 september 2022