Specialist inom decentraliserade id-lösningar

Specialist inom decentraliserade id-lösningar

Arbetsbeskrivning

Teamet Digital identitet inom DIGG arbetar med e-legitimering, e-underskrift och auktorisation och ansvarar bland annat för Sveriges eIDAS-nod, som gör det möjligt att använda en e-legitimation över gränserna inom EU. Har du kunskaper och erfarenheter inom digitalisering och e-tjänster? Är du en person som arbetar mot mål och resultat med ett eget driv där du får saker gjorda? Har du erfarenhet av distribuerade och decentraliserade id-lösningar?  Ta då chansen att vara med och påverka utvecklingen inom det här området.

Nu växlar vi upp och förstärker vår laguppställning med ännu fler kompetenta spelare. DIGG är en ung myndighet med ett stort och viktigt uppdrag att driva digitaliseringen av det offentliga Sverige framåt. Vill du vara med på resan? Läs mer om DIGG här. 

Om jobbet
På DIGG och inom området Digital Identitet och auktorisation pågår många initiativ både nationellt och internationellt. Säkra och användbara e-legitimationer är en förutsättning för att kunna utveckla säkra offentliga e-tjänster. Utvecklingen internationellt går mot en mindre tydlig uppdelning mellan autentisering och auktorisation och mot ett ökat fokus på individens integritet. Detta medför att intresset för koncept som digitala plånböcker (wallets) och självägande digitala identiteter (eng. Self-Sovereign Identity - SSI) ökar. Därför söker vi personer med kunskap och erfarenhet inom decentraliserade digitala id-lösningar och du kommer att bli en av våra experter inom området.

Dina uppgifter kommer vara varierande och du kommer att arbeta brett med frågor kring offentlig förvaltnings behov av digitalisering och användningen av e-legitimationer samt behovet av auktorisation. I detta ingår samarbeten med både offentliga och privata aktörer samt att leda och delta i projekt och förstudier, granskningar, utredningar m.m. både nationellt och internationellt. Du kommer också att få bidra i innovations- och utforskande verksamhet.

I rollen är det viktigt att du kan förklara komplicerade sammanhang och modeller på ett begripligt sätt. Det blir din uppgift att bevaka området och föreslå lösningar utifrån framtida inriktningar från EU och regeringen kring digitala plånböcker och självägande digitala identiteter. Du kommer att självständigt driva ditt eget arbete, men du kommer också att ingå i tvärfunktionella arbetsgrupper tillsammans med andra kompetenser inom och utanför myndigheten.

Du kommer att:


• medverka i svenska och internationella nätverk och samarbeten inom området såsom ESSIF (European Self Sovereign identity framework) och EBSI (European Blockchain Services Infrastructure).
• analysera och medverka i framtagande och underhåll av tekniska ramverk, specifikationer och standarder i samverkan med it-arkitekter, samarbetspartners och andra sakkunniga
• arbeta med tekniska säkerhetsfrågor och sårbarhetsanalyser och
• samarbeta med tekniker och utvecklare och leda utvecklingsinsatser.

Om dig
Samarbeten och samverkan är grundpelare för oss på DIGG, i vårt uppdrag och i våra arbetssätt. Därför är det viktigt att du har ett transparent förhållningssätt och både kan och vill samarbeta bra med andra. Du tar dig an uppgifter med nyfikenhet och fokus på både ditt eget och andras lärande. Du är strukturerad och självgående, du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Sist men inte minst har du gott omdöme, det vill säga du gör korrekta avvägningar och prioriteringar och väger samman komplex information samt olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.

Du har några års erfarenhet av e-legitimationsområdet och speciellt av decentraliserade id-lösningar samt helst kunskap om tex SSI och blockkedjor. Du har kunskap och erfarenhet runt hur verifierbara bevis skapas, kontrolleras och knyts till en fysisk person samt viktiga krav för att säkerställa den personliga integriteten vid användning av decentraliserade id-lösningar. Du har arbetat med design och utveckling av lösningar baserade på standarder och riktlinjer för webb-utveckling från W3C inklusive PKI, signering och kryptering, W3C-modell för decentraliserade identifierare (DID) samt W3C-modell för verifierbara bevis (Verifiable Credentials).

För rollen behöver du ha kunskap och förståelse om distribuerade utvecklingsmetoder, identitetshantering och tillitsnivåer och standarder för att uttrycka dem, inkl vectors of trust och FIDO/WebAuthn. Vidare har du tillräcklig kunskap om webb-utveckling och säkerhetslösningar som exempelvis elektronisk signering och kryptering för att förstå och kunna ta ställning vid vägval mellan olika alternativ.

Det är meriterande om du har erfarenhet av standardiseringsarbete från organisationer som W3C, IETF, ETSI, CEN, ISO och SIS och/eller erfarenhet av EU-samarbeten som ESSIF, EBSI och eIDAS. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arkitekturarbete inom decentraliserade id-lösningar.

Slutligen så är du lösningsinriktad, prestigelös och pedagogisk. Eftersom vi har många internationella kontakter behöver du även kunna uttrycka dig mycket bra på engelska i tal och skrift.

Läs hela jobbannonsen och ansök här.

Sammanfattning

Liknande jobb


27 juli 2021

26 juli 2021

Vice President Technology

23 juli 2021

Engineering Manager - Mechanics

Engineering Manager - Mechanics

23 juli 2021