Specialistläkare (LUS) till VO intensiv- och perioperativ vård, Sus

Specialistläkare (LUS) till VO intensiv- och perioperativ vård, Sus

Arbetsbeskrivning

Gör skillnad. Varje dag.

Verksamhetsområde (VO) Intensivvård och perioperativ vård (IPV) vid Skånes Universitetssjukhus (SUS) är med drygt 1000 medarbetare ett av Region Skånes största verksamhetsområden. Vi ansvarar för att patienter på SUS i Malmö och Lund får operationssjukvård, anestesi, postoperativ vård, smärtlindring och intensivvård av hög kvalitet.

I Lund bedriver vi anestesi- och operationssjukvård inom kirurgi, ortopedi, ÖNH, neurokirurgi, ögon, kvinnosjukvård, käkkirurgi och onkologi. I Malmö bedriver vi anestesi- och operationssjukvård inom kirurgi, kärlkirurgi, urologi, ortopedi, ÖNH, plastikkirurgi, handkirurgi och kvinnosjukvård.

I Malmö såväl som i Lund ansvarar VO IPV för högspecialiserad, företrädesvis akut, intensivvård till vilken två stora dygnet runt-öppna postoperativa avdelningar är knutna. I Lund ansvarar även VO IPV för läkarbemanning till neurokirurgens intensivvårdsavdelning.

Vi ansvarar också för Sus samlade steriltekniska verksamhet och Sus smärtbehandlingsenhet för akut, postoperativ och cancerrelaterad smärta.

ARBETSUPPGIFTER
Som specialistläkare kommer du att beredas möjlighet att tjänstgöra inom hela vårt verksamhetsområde med anestesi, intensivvård och smärtbehandling. Här kan du tjänstgöra i en modern arbetsmiljö med goda möjligheter till forskning, verksamhetsutveckling och subspecialisering.

Vi utbildar många typer av vårdprofessioner och du kommer att agera handledare/lärare i utbildning av bland annat studenter och ST-läkare. Du förväntas kunna arbeta självständigt jourtid på våra operations- och intensivvårdsavdelningar.

Som specialistläkare förväntas du ha ambition och förmåga att delta i klinikens ständigt pågående utvecklingsarbete. Samtliga tjänster är basplacerade i Malmö eller Lund men tjänstgöring kan förekomma på båda orterna.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad läkare och har specialistkompetens inom anestesi och intensivvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är också ett krav.

Du ska vara intresserad av och vilja utvecklas inom såväl anestesi som intensivvård. Du ska ha god kommunikationsförmåga och vara lätt att samarbeta med. Erfarenhet inom forskning och medicinsk utbildning är meriterande. Du förväntas ha ett stort intresse för att driva den medicinska utvecklingen framåt inom verksamhetsområdet.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För facklig kontakt:

Agusta Waage, Malmö Läkarförening
040-33 22 65
Agusta.Waage@skane.se

Anna Lybeck, Lund Läkarförening
046-17 39 35
Anna.Lybeck@skane.se

Andreas Johansson, Lund Läkarförening
046-17 18 42
Andreas.Johansson@skane.se

Martin Ahlström, Malmö Läkarförening
040-33 34 94
Martin.Ahlstrom@skane.se

Förutom den elektroniska ansökan ska du scanna in vidimerad kopia på legitimation, specialistkompetensbevis, disputation, docentur, publikationslista samt övriga handlingar som du önskar åberopa. OBS! Dessa handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning därför ska de medfölja din ansökan (annars kan din ansökan ej bedömas). Vid eventuella frågor maila till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Sammanfattning

Liknande jobb


Ortoped Täby

Ortoped Täby

6 maj 2021