Specialpedagog 100%

Arbetsbeskrivning

Hos oss i Motala kommun har ett bra yrkesliv två sidor - ett spännande jobb, där du kan utvecklas och påverka men också bra livskvalité och en rik fritid. Våra kärnvärden, öppen, stolt och nyskapande sammanfattar hur vi arbetar tillsammans och hur vi möter vår omvärld. Ökad mångfald, på våra arbetsplatser, är för oss ett mål och ett medel för bättre service och vi välkomnar därför sökande med olika bakgrunder.

Vi gillar dig – och vi hjälper dig att utvecklas Vår mission är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen. Idag är vi omkring 1700 personer som arbetar tillsammans för att kunna erbjuda en verksamhet som ligger i topp.

Verksamhet grundskola/särskola är en del av Bildningsförvaltningen. Verksamheten omfattar 21 grundskolor samt grundsärskola och det totala antalet elever är ca 4100. Fem av grundskolorna är högstadieskolor medan de övriga, med något enstaka undantag, omfattar åk F-6. I verksamheten ingår även skolbarnomsorg. Antalet månadsanställda uppgår till ca 640.

Södra skolan är en F-9 skola där vi kan följa elevens utveckling från 6 till 15 år. Skolan har två rektorer som ansvarar för F-6 respektive åk 7-9. Södra 7-9 är en skola med ca 200 elever, där också en förberedelseklass finns. Personalen består av ca 30 tillsvidareanställda med olika behörigheter och med hög kompetens utifrån var i organisationen man arbetar. Ett samarbete sker också med grundsärskolan, som är integrerad på enheten.
Ett samarbete sker också med grundsärskolan, som är integrerad på enheten. På skolan sätts eleven i centrum och skolan lägger stor vikt vid orden samarbete, trygghet, ansvar, respekt, kunskap som bildar vårt ledord STARK.

Charlottenborgsskolan är en f-6 skola med ca 200 elever och 25 personal. Skolan ligger i en mångkulturell stadsdel i Motala vilket gör att vi arbetar mycket med språkutvecklande arbetssätt i alla skolämnen. Närheten till skyddade naturområden är en stor resurs för lärprocessenen. Fritidsverksamhet med ca 90 barn förlägger regelbundet aktiviteter utomhus och arbetar även med organiserade rastaktiviteter under skoldagen.

Fågelsta skola är en skola på landet söder om Motala som arbetar tematiskt och åldersintegrerat. Här finns ca 100 elever. I skolan återfinns väl fungerande arbetslag som organiserar och tar ansvar för ämnen, teman och samordningen av de enskilda elevernas studiesociala situation.ARBETSUPPGIFTER
Som specialpedagog är du en del av elevhälsan och arbetar nära den pedagogiska verksamheten och tvärprofessionellt inom elevhäsan.
Du kommer arbeta med elever i behov av förstärkt stöd i sin kunskapsinhämtning och/eller med annat behov.
Du skall ha tätt samarbete med övriga pedagoger, göra kartläggningar, följa upp extra anpassningar utifrån åtgärdsprogram. Hålla i tester i olika åldrar. Du kommer också ha aktivt elevarbete och viss undervisning. Du kommer att vara ansvarig för helheten kring åtgärder runt elever. Du ska också vara beredd att handleda och konsultera pedagogerna runt eleverna.


KVALIFIKATIONER
Lärarlegitimation avsedd för arbete inom grundskolan med behörighet som specialpedagog.
Erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd utifrån En skola för alla. Kunskap och vana att arbeta och använda kompensatoriska hjälpmedel.
Vilja anta utmaningar att prova nya metoder och arbetssätt samt arbeta aktivt för utveckling av verksamheten på ett flexibelt sätt.
Du måste ha lätt för att skapa goda relationer, ha rätt förhållningssätt mot elever och medarbetare.

ÖVRIGT
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.

Notera vikten av att du söker tjänsten digitalt via www.offentligajobb.se samt anger ditt fullständiga personnummer. Det underlättar vår hantering av din ansökan.

Vi undanber oss all extern rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons.

Motala med sina ca 42 000 invånare är en aktiv och öppen sjöstad som gnistrar av aktivitet och framtidstro. Det är lätt att njuta av friluftsliv, unik natur och sjöstadskänsla året runt. Vårt läge vid Vättern ger oss möjligheter många bara drömmer om. Vid sidan av populära Varamobaden, norra Europas största insjöbad, finns ytterligare 150 sjöar i vår kommun. I Motala har, på ett eller annat sätt, nästan allt med vatten att göra och där det finns vatten och vattenvägar samlas människor. Sjöstaden Motala är också startplats för Göta Kanal och för Vätternrundan. Varmt välkommen till Motala, Östergötlands sjöstad.

Kontaktpersoner på detta företaget

Rektor Göran Björnståhl
0141-225621
Tillträdande rektor Sanja Sevic

Lärarförbundet Inger Storm
0141-225720
Lärarnas Riksförbund Anette Sundqvist

Rektor Sanjana Sevic
0141-225621
SACO Anette Sundqvist
0141-22 33 47
Rektor Sanjana Sevic
0141-225621,0705427078
Rektor Sanjana Sevic
0141 22 56 21
Rektor Anna Dahlström
0141-225667
Rektor Anna Dahlström
0141-225621

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Motala kommun, Enhet Södra skolan 7-9 Motala
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Enligt avtal.
  • Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2016-09-05 Eventuellt tidigare enligt överenskommelse. Intervjuer kommer att ske löpande.
  • Publicerat: 8 augusti 2016

Besöksadress

Drottninggatan 2 MOTALA
None

Postadress

None
Motala, 59186

Liknande jobb


Vikariat Specialpedagog

Vikariat Specialpedagog

26 oktober 2020

Specialpedagog, Vuxenutbildning

Specialpedagog, Vuxenutbildning

26 oktober 2020