Specialpedagog

Arbetsbeskrivning

Vi är en växande kommun med ca 8 600 invånare, drygt 300 företag och mer än 1 miljon besökare årligen. Kommunikationerna är goda med pendlingsavstånd till Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar. I Lessebo kommun finns en arbetsglädje och det är lätt att lära känna varandra med ett nära samarbete förvaltningar och politiker.

I Lessebo kommun ser vi lite längre. Vi satsar på utvecklingsfrågor som stärker kommunen på kort och lång sikt samt investerar för framtidens generationer. Tillsammans skapar vi en grön kommun som vi är stolta över och där vi värna om varandras framtid. Vårt utvecklingsarbete med ”utvecklingsstrategi 2025”fortsätter där målsättningen är att Lessebo kommun gör en hållbar resa där vi är fler än 10 000 invånare 2025. Lessebo kommun ska vara en attraktiv och trygg plats att leva på, för alla invånare.


ARBETSUPPGIFTER
Vårt erfarna och kompetenta specialpedagogteam söker nu en till specialpedagog!
Här får du jobba i ett specialpedagogiskt team samtidigt som du får möjlighet till att jobba med det du brinner för inom det specialpedagogiska området!
Vill du vara en av tre specialpedagoger i vårt team så välkommen till Bikupan!

Bikupan är en 7-9 skola som präglas av att elevens lärande står i centrum. Ett utvecklingsarbete bedrivs för att hålla en god och hög kvalitet. På enheten finner du ett positivt klimat där vi arbetar trygghetsskapande och tillsammans med ett uttalat VI-tänk. Skolan är mångkulturell och att arbeta språkutvecklande, relationsskapande och kompensatoriskt är viktiga grundstenar i skolans pedagogiska verksamhet.

Tillsammans lägger vi grunden till livslångt lärande genom kunskap, utmanande undervisning, kommunikation och kreativitet för att göra skillnad för sig själv och andra, nu och i framtiden. Vår pedagogiska verksamhet vilar på en vetenskaplig grund och ger kraft till lärande och utveckling.

På vår skola arbetar en positiv och engagerad personalgrupp med elevernas bästa för ögonen. Samarbete sker genom gemensam planeringstid, arbets- och ämneslag samt övergripande på enheten. Elevernas kunskapsutveckling sätts i fokus och utmanar varje enskild elev efter dennes förmågor.

Arbetslagen är årskursvisa och till varje arbetslag är en specialpedagog knuten.

Vi söker dig som vill arbeta med våra underbara elever!


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som kan ha ett fokus på arbete på individnivå med insatser i engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk och studieteknik/strukturstöd. Goda kunskaper i svenska och ev. engelska önskas.

Du kommer arbeta med att utveckla det förebyggande och främjande arbetet på individ- och gruppnivå. Goda analytiska och metakognitiva förmågor önskas samt att du kan se helheten.

Uppdragsbeskrivning
Specialpedagogen arbetar enligt det övergripande uppdrag för skolans verksamhet som finns presenterat i skolans styrdokument (Skollagen, Lgr 22 etc.).

Specialpedagogens arbete
Specialpedagogen tillför pedagogisk kompetens på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå för att främja elevers lärande och utveckling. I arbetet ingår att skapa möjlighet till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn, både i det enskilda elevarbetet och i det övergripande förebyggande arbetet. Specialpedagog främjar måluppfyllelsen genom samarbete och samverkan inom och utom organisationen.

Arbetsuppgifter
Individnivå
• initierar och deltar i nätverksarbete kring elever
• utreder och bedömer den skolpedagogiska situationen för enskilda elever och för skolan i sin helhet
• genomför pedagogiska bedömningar för ansökan till annan skolform
• arbetar med individer och grupper i förebyggande syfte och vid akuta behov
• ger pedagogiskt stöd/handledning och konsultation till skolans personal
• utreder elevers skolsituation i samband med pedagogiska utredningar genom intervjuer och/eller observationer av elever, vårdnadshavare och personal

Övergripande
• deltar vid elev-, klass- och överlämnandekonferenser
• medlem i EHT och krisgrupp
• ansvarig för ett arbetslags åtgärdsprogram och pedagogiska utredningar. Stöttar vid behov upp i andra arbetslag.
• dokumentationsarbete
• pedagogiskt utvecklingsarbete på organisations-, grupp- och individnivå
• bidrar med ett specialpedagogiskt perspektiv i utvecklingen av den pedagogiska verksamheten
• arbetar med skolans struktur, rutiner och organisation för utveckling av överlämningar, särskilt stöd, värdegrund och likabehandling
• underlätta inlärningen i skolan för de elever som har behov av särskilt stöd
• följer och sprider den aktuella utvecklingen inom specialpedagogik och forskning
• avlasta mentorer vid särskilda omständigheter
• läser igenom och sätter sig in i uppdragsbeskrivningen samt sammanfattningen av skolans rutiner
• all personal på skolan strävar efter att främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande i vårt gemensamma elevhälsoarbete
• sätter elevens lärande i centrum
• är lyhörd, kommunicerar, tar ansvar och skapar ett gott arbetsklimat
• förebygger och motverkar alla former av diskriminering och kränkande behandling
• medverkar till och följer skolans gemensamma värdegrund och eftersträvar goda lärmiljöer för eleverna
• arbetar utifrån ett relationsorienterat förhållningssätt. Stöttar elevens lärprocess på individ-, grupp- och organisationsnivå.

ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Varmt välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Förskolechef Kerstin Linell
0478-12793
rektor Kvarndammskolan Madeleine Johansson
047812764
Liselotte Hansen-Fure
0737250541
Gitarrpedagog Rickard Svensson Lundbeck
073-7250701
Rektor/förskolechef Ann-Britt Åhslund-Sandell
0478-12742
Rektor/förskolechef Ann-Britt Åhslund-Sandell
0737271286
Utbildningschef Linda Vingren
0478-12566
Rektor Anette Weidenmark
047812641
Rektor/förskolechef Britt-Inger Albihn
0478 12709
Rektor/förskolechef Britt-Inger Albihn
047812709

Sammanfattning

Besöksadress

Storgatan 78 36050 Lessebo
None

Postadress

Box 13
Lessebo, 36050

Liknande jobb


29 mars 2023

Specialpedagog

Specialpedagog

29 mars 2023