Specialpedagog

Arbetsbeskrivning

Sollefteå kommun ligger i natursköna Ångermanland där älvdalarna kantas av dramatiska nipformationer. Här kombineras närhet till bärrika skogar och småstadscharm med ett spännande näringsliv. I kommunen finns ca 20 000 innevånare, varav ca 8 400 bor i Sollefteå tätort. Junsele, Ramsele, Näsåker, Långsele och Undrom är exempel på livskraftiga samhällen i kommunen. Välkommen till oss!

Sollefteå kommun är sedan 2009 en rökfri arbetsplats - för hälsans skull!

Sollefteå kommun har ansökt om ett Europeiskt Socialfondsprojekt inom Sysselsättningsinitiativet för unga, med syfte att få unga som inte arbetar eller studerar närmre arbetsmarknaden. En ansökan har lämnats in till den 26 februari och beslut kommer att fattas under mars. Denna tjänst kommer att tillsättas under förutsättning av positivt beslut. Projektstart 2015-05-01.

ARBETSUPPGIFTER
Reveljen är Sollefteå kommuns samlade resurs och arena för att stimulera vuxnas lärande, utveckling och nytänkande.Reveljen bedriver vuxenutbilding på alla nivåer och har också stor erfarenhet av att bedriva projekt.

Specialpedagogens uppgift kommer att vara att organisera, planera och styra undervisningen. Pedagogen har som uppgift att anpassa pedagogiken så att alla individer får samma förutsättningar att klara sina studier, samt underlätta för individen som är i behov av särskilt stöd. Pedagogen ska fungera som en handledare för de studerande i projektet, men för den skull inte vara läraren i alla de kurser som eleverna läser. En viktig del för pedagogen är att arbeta tillsammans med övrig personal, bland annat lärare/kursansvariga och ledningen i projektet.
Uppdraget är att:
- Skapa goda lärmiljöer.
- Övergripande ansvar för undervisningen i projektet.
- Ge stöd och hjälp till individer som är i behov av särskilt stöd.
- Medverka vid framtagande av handlingsplaner och arbeta utifrån dessa.
- Genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på individnivå
- Verka för att individerna klarar uppsatta mål
- Ansvara för utvecklingsarbete, uppföljning, utvärdering av det pedagogiska arbetet.
- Genomföra introduktionsutbildning, med frågor som jämställdhet, tillgänglighet, rättigheter och skyldigheter främst inom arbetslivet, vardagsekonomi och omvärldsbevakning.
- Ordna och strukturera upp studiegrupper, samt ge dem stöd och hjälp i studierna.
- Beakta jämställdhet, tillgänglighet och mångfald i lärinsatserna


KVALIFIKATIONER
Adekvat lärarutbildning. Erfarenhet av arbete med unga som har behov av stöd i undervising. Erfarenhet av att skapa lämplig lärandemiljö för unga som har behov av stöd. Erfarenhet av samverkan med andra aktörer och av att vara rådgivare i pedagogiska frågor. God social kompetens och förmåga att arbeta självständigt. Erfarehet från förändringsarbete. Kunskaper om arbetsmarknadsfrågor och kännedom om de myndigheter som också arbetar med dessa ungdomar är av särkilt intresse. Stor vikt kommer läggas vis personlig lämplighet.
Jämn könsfördelning eftersträvas.
Körkort fordras.


ÖVRIGT
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.

Första gången Du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar Du Dig på länken www.offentligajobb.se och skriver in Dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när Du fyller i Dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.

När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.

Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.

Kontaktpersoner på detta företaget

Kommunchef Johnny Högberg
0620-68 21 31
Stf kommunchef Tomas Alsfjell
0620-68 21 23
Enhetschef Mikael Näsström
0620-68 28 08
André E Karlsson
0620-68 21 20
Repr Vision Jonny Ohlsson
0620-68 23 30
Enhetschef ekonomiavdelningen Niklas Nordén
0620-68 23 24
Adminstrativ chef Maria Modin
0620-68 22 69
Fackliga representanter kontaktas via växeln
0620-68 20 00
Näringslivsutvecklare Thomas Östlund

Kostchef Mikael Holmsten
0620-68 28 12

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sollefteå kommun Kommunstyrelseförvaltningen Sollefteå
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Månadslön
  • Heltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2015-05-04 Tjänsten tillsätts under förutsättning av att erforderliga beslut fattas. , upphör: 2017-12-31 .
  • Publicerat: 6 mars 2015

Besöksadress

88180 Sollefteå
None

Postadress

Djupövägen 3
Sollefteå, 88180

Liknande jobb


Specialpedagog med särskoleinriktning

Specialpedagog med särskoleinriktning

23 november 2021

23 november 2021

Specialpedagog

Specialpedagog

23 november 2021

Specialpedagog

Specialpedagog

22 november 2021