Specialpedagog central förvaltning

Specialpedagog central förvaltning

Arbetsbeskrivning

På lärande- och kulturförvaltningen arbetar cirka 1 400 medarbetare. Vi ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, grundsärskola och central barn- och elevhälsa. Förvaltningen ansvarar även för kultur och fritid så som bibliotek, teater, föreningsliv och idrott. Gemensamt för våra verksamheter är att de ska genomsyras av likvärdighet, innovation och livslångt lärande.

Barn- och elevhälsan är en verksamhet med specialistfunktioner som bland annat arbetar med att vidareutveckla verksamheterna mot ett mer tillgängligt lärande.

Vi på avdelningen barn- och elevhälsan sitter centralt i organisationen och arbetar mot fristående samt kommunala förskolor och skolor på Lidingö. Vårt uppdrag är att genomföra hälsofrämjande, stödjande och förebyggande insatser.

ARBETSUPPGIFTER
Som specialpedagog på central förvaltning arbetar du med att erbjuda stöd- och kompetensutvecklingsinsatser genom handledning och konsultation på både individ-, grupp- och organisationsnivå till förskolor och skolor. Det innebär att erbjuda ett specialpedagogiskt stöd eller ett tvärprofessionellt stöd. Det innebär också att utveckla och leda olika kompetensförstärkningsinsatser genom att hålla föreläsningar, workshops och liknande.

Du arbetar med stort fokus på utveckling inom områdena tillgänglighet, lärande organisation och användaren i fokus (verksamheter, rektorer, pedagoger) för att erbjuda Lidingös barn och elever de bästa förutsättningar för lärande och utveckling.

I samordningsuppdraget för anpassad grundskola och gymnasieskola ingår att hålla i och leda dels kompetensutvecklingsinsatser och olika myndighetsprocesser vid utredning och beslut rörande elevs rätt att läsa anpassad läroplan i grund- eller gymnasieskolan.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har specialpedagogexamen och tidigare erfarenhet av arbetet som specialpedagog.

Du behöver också ha erfarenhet från arbete som specialpedagog med handledande uppdrag på individ-, grupp- och organisationsnivå samt goda kunskaper i förskolans, grundskolans, anpassade grundskolans/grundsärskolans, gymnasieskolans samt anpassade gymnasieskolans/gymnasiesärskolans styrdokument.

Du bör dessutom ha erfarenhet från arbete i och med verksamhet med anpassad läroplan i grundskolan/gymnasieskolan och grundsärskolan/gymnasiesärskolan.

Kunskap om elever med rätt till anpassad läroplan i grundskolan/gymnasieskolan är meriterande tillsammans med kunskaper om den anpassade läroplanen i grundskolan/gymnasieskolan.

Kunskaper om tal- och språkutvecklande arbetssätt, tillgängliga lärmiljöer, universell design för lärande är också kunskaper som är meriterande för tjänsten.

Det är meriterande om du har erfarenhet från kommun- eller koncernövergripande arbete och samverkansarbete med andra aktörer (ex. socialtjänst, BUP/Första linjen). Det är även meriterande om du har erfarenhet av utveckling och ledning av kompetensutvecklingsinsatser till olika yrkesgrupper.

Som person är du resultatorienterad och du håller dig uppdaterad inom din profession och ditt expertområde, genom att kontinuerligt omvärldsbevaka och trendspana. Du löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna, ser logik och samband i komplex information eller miljö.

I Lidingö stad arbetar vi utifrån värdeorden engagerad, professionell och initiativrik. De ger oss vägledning i hur vi vill uppfattas och agera för att ge god service och det bästa stödet till Lidingöborna.

ÖVRIGT
Staden tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vill också du ha ett jobb som är till nytta och glädje för andra människor? Där du är med och formar hur vårt samhälle ska se ut i framtiden. Där du får vara ditt bästa jag.

I Lidingö stad hör arbete samman med hälsa. Vi satsar helhjärtat på utvecklande ledarskap och på dig som person. Med 2500 färgstarka kollegor inom 260 olika yrken, så behöver din vardag aldrig bli grå.
Gå in på lidingo.se/jobb så får du veta hur det är. På riktigt.

Sammanfattning

Liknande jobb


IPSU specialist

IPSU specialist

27 september 2022

Specialpedagog med ett övergripande ansvar

Specialpedagog med ett övergripande ansvar

26 september 2022

26 september 2022

Specialpedagog/speciallärare Bregårdsskolan 7-9

Specialpedagog/speciallärare Bregårdsskolan 7-9

26 september 2022