Specialpedagog, centrala elevhälsan

Arbetsbeskrivning

Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"

Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.

Vad jobbar du för?

Vill du bli en del av Bjuvs kommuns starka hälsofrämjande och förebyggande arbete för våra barn och elevers hälsa, utveckling och lärande?
Som specialpedagog är du medskapare av en skola som möter alla elevers behov i en hälsofrämjande lärmiljö. Tillsammans skapar vi en sammanhållen väg från förskola till skola som stärker barns delaktighet, motivation och tilltro till egna förmågan.

Just nu söker vi en specialpedagog som tillsammans med befintlig specialpedagog delar på ansvaret mellan kommunens förskolor. Du kommer att ha särskilt ansvar för dina tilldelade förskolor där du är Centrala Elevhälsans ansikte utåt samt har övergripande syn på det specialpedagogiska arbetet och pedagogernas kompetens att möta elever i behov av särskilt stöd. Du kommer dels att samarbeta nära rektorer och pedagoger ute på förskolorna, dels med specialpedagog på språkförskola, logoped och skolpsykolog på centrala elevhälsan. Och så självklart våra elever och vårdnadshavare!

Du har som sagt din tillhörighet i en centralt organiserad elevhälsa med 18 andra medarbetare i sju olika professioner som tillsammans driver utveckling, stöttar och utmanar varandra. Välkommen till en stark och drivande organisation där vi samarbetar och hjälps åt för att nå bästa resultat!

ARBETSUPPGIFTER
Ditt uppdrag sker i nära samverkan med rektor utifrån ett hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande perspektiv på organisations-, grupp- och individnivå. Du kommer genom handledning stödja förskolans personal i utformandet av tillgängliga lärmiljöer och pedagogiska strategier utifrån ett inkluderande perspektiv.

Specialpedagogen kan även vara ett stöd i uppförandet av handlingsplaner och utvärdering av särskilda stödinsatser. Du förväntas bli en naturlig samtalspartner i specialpedagogiska frågor för personal och rektor för förskola och därigenom bidra till förskolans utveckling och kan vid behov erbjuda fortbildning för personal.

I Bjuvs kommun lägger vi stor vikt vid samverkan med såväl vårdnadshavare och personal som externa parter såsom socialtjänst, BVC och habilitering, allt i syfte att skapa en miljö där barnet får mesta möjlighet att utvecklas.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad lärare eller förskolepedagog med vidareutbildning som specialpedagog. Du har erfarenhet från att jobba med åldersgruppen inom förskola och/eller barnhabilitering eller annan verksamhet för barn och unga. Du har kunskap, erfarenhet och stort intresse för att skapa tillgänglig lärmiljö för barn och unga. Du är van vid att handleda och utbilda i frågor rörande samverkan, särskilt stöd och tillgänglig lärmiljö. Du har god förmåga att samordna och koordinera insatser runt en elev.

Vi ser att du har förmåga att samarbeta med andra människor med olika professioner och bakgrund, att du relaterar på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser situationer på ett konstruktivt sätt. Vi ser det som viktigt i arbetet att du är självgående och strukturerad, du tar själv ansvar för dina uppgifter och driver dina processer vidare. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt, du sätter upp och håller tidsramar. Som person är du tydlig och har en god kommunikationsförmåga. Du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter, du påminner och följer upp.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola/skola ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Se därför till att beställa utdrag ur belastningsregistret snarast efter att du blivit erbjuden anställning.

Bjuvs kommun är en del av Familjen Helsingborg. Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag.
Känslan skapar Familjen Helsingborg.
Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
familjenhelsingborg.se

Kontaktpersoner på detta företaget

Verksamhetschef Ellen Claesdotter Pettersson,
0709-585358
Förskollärare öppen förskola Anna Hedin
0709-553740
Verksamhetschef Ellen Claesdotter Pettersson
042-458 53 55
leg.psykolog Matilda Andersson

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Bjuvs kommun, Elevhälsan
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 19 juli 2021
  • Ansök senast: 23 augusti 2021

Besöksadress

Mejerigatan 3 26725 Bjuv
None

Postadress

Box 501
Bjuv, 26725

Liknande jobb


Viggestorpsskolan söker speciallärare/specialpedagog

Viggestorpsskolan söker speciallärare/specialpedagog

3 augusti 2021

Specialpedagog

3 augusti 2021

Specialpedagog/speciallärare F-6, Västervång F-9

Specialpedagog/speciallärare F-6, Västervång F-9

3 augusti 2021

Specialpedagog årskurs 4/5

Specialpedagog årskurs 4/5

3 augusti 2021