Specialpedagog med kompetens och erfarenhet inom grundsärskola

Specialpedagog med kompetens och erfarenhet inom grundsärskola

Arbetsbeskrivning

Östra Göinge kommun med drygt 15 000 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och nu växer och utvecklas Östra Göinge helt i enlighet med visionen om att bli 15 000 stolta göingar.ARBETSUPPGIFTER
Centrala Barn- och elevhälsan utökar nu med en ny specialpedagogtjänst. Du kommer att ha ett övergripande ansvar för handledning av personal som arbetar i grundsärskolan samt de pedagoger som har integrerade grundsärskoleelever i sina klasser i kommunens olika skolor. Tillsammans med rektor för grundsärskolan utvärderar du den pedagogiska verksamheten i grundsärskolan som även innefattar de elever som är integrerade i kommunens olika skolor med utgångspunkt i läroplan och övriga styrdokument.

Observationer är en naturlig del i ditt arbete, både på individ- och gruppnivå, och du kommer även att vara behjälplig med kartläggningar och pedagogiska bedömningar. Du arbetar förebyggande för att undanröja hinder i olika lärmiljöer samt med att utveckla arbetet kopplat till stödinsatser och anpassningar för våra elever i behov av särskilt stöd. I uppdraget ingår även att stötta skolledningen på de grundskolor där det finns särskoleintegrerade elever bland annat på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Du ingår i den kommunövergripande särskolegruppen som bland annat följer upp de elever som är mottagna i grundsärskolan. Därigenom bidrar du till en ökad verksamhets- och metodutveckling i vår kommun. I arbetsuppgifterna ingår även att utveckla nätverk och samarbetsforum, initiera utvecklingsarbete, hålla i kompetensutbildningar, att skapa material. Du blir en länk mellan skola och grundsärskola då du kommer att arbeta nära rektorer, personal och Centrala Barn- och elevhälsans olika professioner.


KVALIFIKATIONER
Du har specialpedagogexamen eller motsvarande med erfarenhet av att arbeta i grundsärskolan.

Du har stor förmåga att enskilt och tillsammans med kollegor stödja elever med utvecklingsstörning i deras allsidiga kunskapsutveckling och lärande i skolans ämnen/ämnesområde där identitetsutveckling, kommunikation och interaktion och delaktighet är några av de områden som du har stor insikt och kunskap kring.

Du har fördjupade kunskaper om elevers språk- och begreppsutveckling där olika redskap så som alternativ och kompletterande kommunikation prövas. Relationen mellan funktionsnedsättning och lärmiljö problematiseras för att kunna arbeta förebyggande.

Du har erfarenhet av att arbeta med elever med särskilda behov, utvecklingsstörning och utvecklingsstörning i kombination med autism och är väl förtrogen med särskolans pedagogik och metodik. Du ska vara väl insatt i särskolans styrdokument och ha erfarenhet av att handleda personal. Du har stor analysförmåga och har erfarenhet av att utvärdera samt följa upp både verksamheten och elevers kunskapsutveckling/progression och hur man med olika metoder kan följa upp effekten av de insatser som görs. Det är meriterande om du har erfarenhet av utvecklingsarbete och systematiskt kvalitetsarbete.

Som person är du strukturerad och har bland annat erfarenhet av tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande, IT-kunskaper för att kunna stötta både elever och personal bland annat utifrån det kompensatoriska uppdraget samt hur och när olika kommunikationsverktyg ska användas. Du är engagerad, flexibel, lyhörd och har lätt för att skapa relationer med elever, föräldrar och personal. Du har vana av att arbeta både självständigt och i team. Du är trygg i din profession och har en gedigen erfarenhet från grundsärskola, helst både ämne och ämnesområde.


ÖVRIGT
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: https://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/

I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Sammanfattning

Liknande jobb


Specialpedagog

Specialpedagog

17 september 2021

Studiecoach

Studiecoach

17 september 2021

Specialpedagog som brinner för ett hälsofrämjande arbetssätt

Specialpedagog som brinner för ett hälsofrämjande arbetssätt

17 september 2021